Stadspark Leuven wordt tijdelijk het Palawanpark

07 November 2023

Stadspark Leuven wordt tijdelijk het Palawanpark

"De klimaatcrisis treft ons allemaal, al krijgen de landen in het Globale Zuiden de zwaarste klappen. Dat dwingt ons tot internationale solidariteit." - Lies Corneillie

Het Leuvense stadspark verandert vanaf vandaag tijdelijk van naam en wordt het Palawanpark. Dat gebeurt voor de 11.11.11-campagne die aandacht vraagt voor klimaatonrecht. "De klimaatcrisis voelen we overal, van de Filipijnen tot hier in Leuven."

Zeg vanaf vandaag niet langer Sint-Donatuspark of Stadspark, maar het Palawanpark, vernoemd naar het eiland Palawan in de Filippijnen. Met die tijdelijke naamsverandering willen 11.11.11 en de stad Leuven duidelijk maken dat de gevolgen van de klimaatcrisis zich overal laten voelen, zowel in Leuven als in het Globale Zuiden.

"De gevolgen van de klimaatcrisis zijn overal ter wereld al pijnlijk tastbaar. Ook in een stad als Leuven, waar we gemiddeld meer periodes van grote hitte en langere periodes van droogte te verduren te krijgen", schetst schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie. "De klimaatcrisis treft ons allemaal, al krijgen de landen in het Globale Zuiden de zwaarste klappen. Dat dwingt ons tot internationale solidariteit."

Daarom is het voor Leuven belangrijk om zich solidair te verklaren met gebieden die op dit moment al door een crisis gaan. Palawan bijvoorbeeld, een tropisch eiland met een bijzondere biodiversiteit, wordt steeds meer geconfronteerd met de stijgende zeespiegel. Illegale houtkap en uitbuitende mijnbouw bedreigen er lokale gemeenschappen en ook het kritiek met uitsterven bedreigde Palawanschubdiertje.

"Klimaatonrecht raast om ons heen. Maar voor landen als de Filipijnen zijn de gevolgen nog groter", benadrukt 11.11.11-directeur Els Hertogen. "Dat is klimaatonrecht waar we niet kunnen naast kijken. Alleen mogen we ons niet blindstaren op deze problemen. Wereldwijd strijden moedige activisten en organisaties voor klimaatoplossingen."

"Ook bij ons raakt klimaatonrecht de meest kwetsbaren het meest", vervolgt schepen Lies Corneillie. "Elke crisis vergroot de ongelijkheid en de klimaatcrisis is daar geen uitzondering op. Wie het al moeilijk heeft, wordt nog meer getroffen. Tegen dat onrecht en die ongelijkheid willen we als stad strijden."

Concrete oplossingen

Met haar najaarscampagne kijkt 11.11.11 dit jaar verder dan de problemen van klimaatonrecht, en schuift de organisatie concrete oplossingen naar voren. In Palawan steunt de organisatie Gerthie Mayo Ando. Als advocate en professor (milieu)rechten staat ze bekend als een experte in haar vakgebied. Ze voert rechtszaken aan tegen grote mijnbedrijven die milieuwetgeving schenden en geeft lokale gemeenschappen een stem tot in de belangrijkste gerechtshoven.

"Met haar diploma's had Gerthie eender welke carrière kunnen nastreven in de politiek of academische wereld. Maar ze ziet het als haar plicht om te vechten tegen de uitbuiting van mens en natuur op Palawan," licht Els Hertogen toe. "Ook wij zien het als onze plicht, als mensenrechten en universiteitsstad, om haar in die strijd te ondersteunen", vervolgt Corneillie. Opvallend is dat 11.11.11 dit jaar ook een project in Wallonië naar voren schuift. Daar steunt lidorganisatie Caritas International slachtoffers van de overstromingen met rechtsbijstand om hen te behoeden voor oplichters of complexe administratie. De grootste gevolgen treffen vooral die mensen en landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn. Dat was ook het geval in Wallonië na de verwoestende overstromingen. Vooral mensen die het al moeilijk hadden, werden er het meest geraakt.

Solidaire Leuvenaars

"Met deze actie verklaren we ons solidair met die talloze klimaatactivisten wereldwijd. Maar het blijft niet bij woorden en we doen dat ook niet alleen", benadrukt schepen Corneillie. "In de volgende weken trekken duizenden 11.11.11-vrijwilligers de straten op om geld in te zamelen voor al die klimaatoplossingen. In Leuven staat er veel op het programma: een quiz, een eetavond, een kaartavond, deur-aan-deur-verkopen, … Leuvenaars kunnen hun solidariteit volop tonen!"

Wil je de 11-campagne steunen? Doe mee aan een van de vele activiteiten of doe een gift op www.11.be/klimaatonrecht