Stadsbestuur mist kans op doorbraak naar duurzame en rechtvaardige stad

04 Mei 2017

Het stadsbestuur stelde vandaag de begroting 2017 voor die binnenkort naar de gemeenteraad gaat. Groen vindt het respectloos van het stadsbestuur dat de voorstellen al worden gecommuniceerd alsof ze beslist zijn nog voor er enige discussie is geweest in commissie of raad. Inhoudelijk is dit voorstel, met de voorziene verlaging van de personenbelasting, een gemiste kans. De behoorlijk ruime financiële marge die er blijkt te zijn had men kunnen gebruiken om nu structurele investeringen te doen die deze stad echt op de sporen van een andere toekomst zouden zetten. Die moed en ambitie ontbreken. Eerder werd al bekend dat er op de rekening 2016 een behoorlijk overschot is. Wij hoopten dat het stadsbestuur deze beleidsruimte zou aangrijpen om voluit te kiezen voor structurele investeringen om van Leuven een duurzame en rechtvaardige stad te maken. Nu de juiste keuzes maken vanuit een langetermijnperspectief om zo nieuwe hoop te creëren, dat is waar Groen voor staat. We zullen in de loop van de volgende dagen de voorstellen van het stadsbestuur in detail bekijken en zullen later meer in detail ingaan op wat wordt voorgesteld, maar kunnen ? voor wat de begroting voor de stad betreft ? nu al de volgende drie vaststellingen doen:

  1. We betreuren zeer dat ? andermaal ? het stadsbestuur communiceert over wat de uitkomst van de begrotingsbesprekingen zal zijn nog voor er zelfs maar één commissievergadering is geweest. Hiermee geeft ? andermaal ? het college erg weinig blijk van respect voor de gemeenteraad. Burgers die de krant lezen zullen denken dat alles al beslist is. De discussie in de gemeenteraad wordt zo een ritueel na de feiten, terwijl het net aan de gemeenteraad is om te oordelen over die begrotingsvoorstellen.
  2. Met de voorgestelde verlaging van de personenbelasting die de gemiddelde Leuvenaar zo'n € 3,33 per maand zal opleveren kiest het stadsbestuur voor een politiek van de korte termijn, met als perspectief de verkiezingen van 2018. Het klinkt goed, het is een maatregel waarmee men politiek goed denkt te scoren bij een aantal mensen maar die in de feiten vooral tegemoetkomt aan wie al veel geld heeft. Dat geld kan beter gebruikt worden voor structurele investeringen waar ook wie een laag inkomen heeft meer van kan profiteren.
  3. Bij wat er wordt voorgesteld aan nieuw beleid lijken op zich veel goede dingen te zitten (zoals Vaartopia, de podiumkunstenzaal, heraanleg enkele straten), maar we zien zo goed als geen structurele maatregelen die vanuit een langetermijnperspectief deze stad echt op het spoor van een duurzame en rechtvaardige toekomst zetten. Wat hadden wij willen zien? Enkele voorbeelden: een versnelling van het beleid van energetische renovatie van woningen, extra inspanningen voor betaalbaar wonen, het sneller versterken van duurzame alternatieven voor het autoverkeer als ondersteuning van het circulatieplan, structureel inzetten op een participatief beleid, extra maatregelen tegen kinderarmoede, ?. Met de extra financiële marge was er nu een uitgelezen kans om te kiezen voor structurele veranderingen. Die kans heeft het stadsbestuur gemist.

We zijn ? voor wat de OCMW-begroting betreft ? zeer tevreden met de nieuwe initiatieven die in het kader van het OCMW worden voorbereid, zoals initiatieven voor ondersteuning van mantelzorg en extra maatregelen om kwetsbare huurders te steunen.

Thomas Van Oppens (gemeenteraadslid): "Leuven heeft nog veel te veel werk om te kunnen zeggen dat er minder middelen nodig zijn. Mochten de stoepen begaanbaar zijn, mocht fietsen veilig zijn, mocht armoede structureel bestreden worden, mocht wonen betaalbaar zijn, ... dan zou een belastingverlaging een aanvaardbare maatregel zijn. Maar momenteel zijn de uitdagingen van de stad te groot om die keuze te verantwoorden. Dit geeft het gevoel dat de meerderheid zich laat leiden door ideeën die hen op kortere tijd populair maken, niet door goed en structureel beleid. De verkiezingen zijn pas over anderhalf jaar, maar het lijkt erop dat de meerderheid zich daar nu al door laat leiden. "

 

Thomas Van Oppens