Stadsbestuur aanvaardt nu wel groene voorstel van energie-audits

10 Juli 2006

Vandaag kondigt het stadsbestuur aan dat Leuven wil meewerken met een pilootproject van de Vlaamse overheid voor het gratis ter beschikking stellen van energie-audits. Met een energie-audit wordt onderzocht op welke wijze in een woning kan worden bespaard op energieverbruik. Mensen die zo'n audit laten uitvoeren, kunnen tot 30% op hun energiefactuur besparen. Fractievoorzitster Fatiha Dahmani is tevreden dat het voorstel dat Groen! eerder deed nu toch aanvaard wordt. "In januari stelde Groen! bij monde van raadslid Sofie Luyten voor dat er in Leuven minstens 1.000 energie-audits voor dit jaar zouden worden aangeboden. Wij hadden daarover een concreet voorstel uitgewerkt bij de begrotingsopmaak. Toen werd het groene voorstel afgewezen door de meerderheid. Het was duidelijk geen prioriteit waarvoor men geld uit de stadsbegroting wilde reserveren. Dat vonden we toen erg jammer, omdat zo'n audit zich voor de burgers snel terugverdient en ook nog goed is voor het milieu. Wij zijn blij dat ? met enige vertraging ? men nu toch bereid is in te gaan op ons voorstel. Waarom nu wel kan wat men in januari blijkbaar niet echt belangrijk genoeg vond, blijft een vraag." Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid Jan Mertens, voorzitter