Stad Leuven vertoont documentaire ‘Defiant Lives’

03 December 2023

Stad Leuven vertoont documentaire ‘Defiant Lives’

“Met deze documentaire willen we op de Internationale Dag van Personen met een Handicap extra aandacht vragen voor de mensenrechten van personen met een handicap en het debat aanwakkeren over wat er nodig is om verder werk te maken van een inclusieve stad” - .Lies Corneillie

Naar aanleiding van de Internationale Dag van Personen met een Handicap vertoont stad Leuven op dinsdag 5 december de documentaire ‘Defiant Lives’ om 19 uur in het Provinciehuis. Nadien is er een nabespreking samen met vzw GRIP. De stad wil zo aandacht vragen voor de rechten van personen met een handicap en het debat over een inclusieve stad aangaan. De filmvoorstelling kadert in de Week van de Mensenrechten.

‘Defiant Lives’ is een documentaire uit 2016 van regisseur Sarah Barton over de strijd voor gelijke rechten voor personen met een handicap. Aan de hand van archiefmateriaal en pakkende interviews met activisten wereldwijd (Verenigde Staten, Australië en Groot-Brittannië) schetst deze documentaire de opkomst van een globale beweging die strijdt voor meer inclusie en participatie van personen met een handicap. De film biedt veel stof tot nadenken over de manieren waarop we een gelijkwaardige inclusieve maatschappij kunnen bereiken. GRIP vzw (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap), een mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap, zorgt voor een nabespreking.

“Met deze documentaire willen we op de Internationale Dag van Personen met een Handicap extra aandacht vragen voor de mensenrechten van personen met een handicap en het debat aanwakkeren over wat er nodig is om verder werk te maken van een inclusieve stad”, vertelt schepen van gelijke kansen Lies Corneillie.

Adviesraad toegankelijkheid

De stad werkt dag in dag uit aan een inclusief Leuven, maar vraagt op deze internationale dag extra aandacht voor het thema. “Samen met de adviesraad toegankelijkheid zetten we ons dag na dag in opdat iedereen ten volle kan deelnemen aan het leven in de stad. De adviesraad bestaat uitsluitend uit ervaringsdeskundigen die zelf met een beperking door het leven gaan. Zij weten als geen ander hoe de stad werk kan maken om drempels – letterlijk maar ook figuurlijk – weg te werken. Dat doen we omdat ieder van ons recht heeft om volledig deel te nemen aan de samenleving en bij voorkeur zo zelfstandig mogelijk”, aldus Corneillie.

De samenwerking met de adviesraad en de blijvende inspanningen van alle stadsdiensten over alle beleidsdomeinen heen zijn cruciaal. “De adviesraad toegankelijkheid speelt een cruciale rol in het adviseren van het stadsbestuur en zorgt er mee voor dat onze stad en de diensten zo toegankelijk mogelijk zijn voor iedereen. Deze inzet werd in 2021 al opgemerkt en bekroond met een speciale vermelding bij de Access City Award”, vervolgt de schepen.

Al ruim een kwart eeuw draagt de adviesraad bij aan het bevorderen van gelijke kansen en toegankelijkheid voor alle Leuvenaars. De tomeloze inzet van de vrijwilligers heeft geleid tot tal van initiatieven, aangepaste ontwerpen en beleidsadviezen die de mogelijkheid voor personen met een handicap om evenwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven verbeteren.