Stad Leuven past voorrangsregels in Kessel-Lo aan

08 November 2023

Stad Leuven past voorrangsregels in Kessel-Lo aan

"We stelden samen met verschillende bewoners vast dat de gewijzigde voorrangsregels op een drietal locaties in de praktijk voor verwarring en onveilig situaties zorgden. Daarom hebben we de voorrangsregels in [enkele straten] bijgestuurd." - David Dessers

Op 28 augustus trad het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo in werking. Dit plan is erop gericht om de verkeersveiligheid te verhogen en het leven in deze deelgemeente nog aangenamer te maken. De voorbije twee maanden heeft de stad nauwgezet opgevolgd of de maatregelen het beoogde effect hebben. Na een eerste tussentijdse evaluatie en op basis van feedback van buurtbewoners heeft de stad de voorrangsregels op een drietal plaatsen, onder meer in de Platte Lostraat, aangepast zodat de verkeerssituatie er duidelijker en veiliger wordt. Tijdens de komende weken werkt de stad aan een grondig evaluatierapport op basis van tellingen en feedback.

"De uitrol van het mobiliteitsplan eind augustus is vlot verlopen. We kregen al heel wat positieve reacties van bewoners", vertelt schepen van mobiliteit David Dessers. "Zoals aangekondigd hebben we de nieuwe mobiliteitssituatie de voorbije weken van nabij opgevolgd. We stelden samen met verschillende bewoners vast dat de gewijzigde voorrangsregels op een drietal locaties in de praktijk voor verwarring en onveilig situaties zorgden. Daarom hebben we de voorrangsregels in de Platte Lostraat, de Oudebaan/Philipslaan en de Holsbeeksesteenweg/Schoolbergenstraat bijgestuurd."

De grootste wijziging vindt plaats in de Platte Lostraat. Het verkeer in de Platte Lostraat krijgt opnieuw voorrang op het verkeer afkomstig uit de zijstraten (Désiré Mellaertsstraat, Eugeen Vanhorenbeekelaan, Lodreef en Heidebergstraat). Wie uit de Oudebaan komt, heeft net zoals vroeger voorrang op het verkeer op de Philipslaan. Het verkeer op de Holsbeeksesteenweg heeft opnieuw voorrang op het verkeer afkomstig uit de Schoolbergenstraat.

"Het mobiliteitsplan kwam tot stand na een uitgebreid participatietraject waarbij we uitvoerig naar de inwoners van Kessel-Lo geluisterd hebben. En dat blijven we ook doen na de invoering. Het is op basis van knelpunten die we zelf vaststelden maar die ons ook gemeld werden door buurtbewoners, dat we nu enkele wijzigingen doorvoeren. We blijven de mobiliteitssituatie opvolgen. De afgelopen weken lagen er op tientallen locaties telslangen die het aantal wagens en fietsen geteld hebben en snelheden registreerden. Op die manier hebben we ook objectieve data waarmee we het effect van het mobiliteitsplan kunnen opvolgen", besluit schepen Dessers.