Speelweefsel: van saai pad tot een speelse groene verbinding

22 Augustus 2018

Speelweefsel: van saai pad tot een speelse groene verbinding

Groen toverde het Kolveniershof gedurende 1 uur om tot een speelse, groene verbinding. De Groenen ruimden er het zwerfvuil op en bouwden zelf met natuurlijke elementen enkele speelinstallaties op en naast het pad. Met deze actie benadrukt Groen niet enkel het belang van dit soort paadjes voor kinderen in het kader van een ‘speelweefselplan’, maar ook de voordelen op vlak van gezondheid, verkeersveiligheid en leefmilieu. Lies Corneillie (gemeenteraadslid en co-lijsttrekker):  “Een speelweefselplan brengt alle belangrijke plekken voor kinderen en jongeren in kaart en zorgt voor aangename en veilige verbindingen. Denk aan de meest veilige weg van thuis naar school, het speelterrein en terug. Voor kinderen zijn autovrije paden erg welkom. In Leuven heb je heel wat van die verbindingen die met we met enkele kleine ingrepen aantrekkelijker kunnen maken. Waar er nog geen paden zijn, moeten we nieuwe verbindingen creëren.” Het is niet de bedoeling om naast elk pad een speeltuin te bouwen. Wel om kleine groene, speelse elementen te plaatsen: stapstenen tussen lage struiken, een looppodium, enkele heuveltjes, bomen om tussen te slalommen, kleurrijke lijnen of een hinkelparcours. Kortom: alles wat aanmoedigt om je via dat pad te verplaatsen. Een verharde strook blijft een noodzaak voor de fiets, rolstoel of kinderwagen, net als zitelementen voor wie even nood heeft aan een rustmoment. Groen denkt aan onder meer al aan het Kolvenierhof, Tweewaterspad en Handbooghof en wil er een aanpak op maat van en met inspraak van de buurt. Dat kan ook met een knipoog naar de geschiedenis, een graffiti kunstwerk, … Later willen de Groenen ook nadenken over verbindingen met en over het water, dat ook op vele plekken in Leuven aanwezig is. Lies Corneillie: “Speelse, groene verbindingen zijn een must in een kindvriendelijke stad. Meer nog: het is niet alleen leuk voor kinderen, iedereen heeft er baat bij. De speelelementen zorgen voor meer beweging en dus een voor een betere gezondheid. Op dit soort verkeersvrije routes kunnen kinderen zich veilig van en naar school verplaatsen. Tot slot brengen we ook wat ‘wildere’ natuur in de stad, wat ook beter is voor het leefmilieu. Een stad op maat van kinderen is dus een gezonde, veilige en bruisende stad. Een stad die ontmoeting stimuleert, die goed is voor het klimaat en zorg draagt voor alle generaties. Alleen maar voordelen dus.”   Lies Corneillie   FILMPJE