Stad kiest voor slimme knip in Burchtstraat

15 Mei 2020

Stad kiest voor slimme knip in Burchtstraat

Vlotte bereikbaarheid voor buurtbewoners gegarandeerd De stad werkt momenteel het circulatieplan verder af. Bij de uitwerking van het eerder voorgestelde scenario over de ingrepen aan weerszijden van de Vaartkom werd een aantal andere oplossingen bekeken en bleek er een eenduidiger en eenvoudiger alternatief. In plaats van een knip ter hoogte van het Engels Plein en een herinrichting van het kruispunt Havenkant/Vaartstraat komt er een slimme knip ter hoogte van het kruispunt van de Burchtstraat met de Mechelsestraat en de Riddersstraat. Vergunninghouders, waaronder buurtbewoners, mogen wel nog door. Op die manier pakt de stad het sluipverkeer aan en garandeert ze een vlotte bereikbaarheid voor buurtbewoners. In 2016 voerde het stadsbestuur een nieuw circulatieplan in om Leuven leefbaar en bereikbaar te houden. Verkeerslussen en een indeling in stadsdelen houden doorgaand autoverkeer uit de binnenstad. Daardoor kwam er in het centrum meer ruimte voor fietsers, voetgangers, groen en ontmoetingsplekken. Heel wat straten werden aangenamer om te wonen, te wandelen en te fietsen. Op enkele plaatsen was er nog te veel doorgaand verkeer, daar werkt de stad het circulatieplan nu verder af zoals voorzien, zodat de leefbaarheid er verbetert en het er aangenamer wordt. Slimme knip in de Burchtstraat  Door de invoering van een knip ter hoogte van het kruispunt van de Burchtstraat met de Mechelsestraat en de Riddersstraat kan gemotoriseerd verkeer vanuit de Vaartkom niet meer via de Keizersberg naar boven rijden. Verkeer komende van de Keizersberg kan enkel nog richting Mechelsestraat rijden. Wie van de Riddersstraat komt, kan naar de Mechelsestraat of richting Keizersberg. Er zal een uitzondering gelden voor fietsers en vergunninghouders, waaronder alle bewoners van Wilsele-Dorp en bewoners van de Vaartkom en Ridderbuurt. Een overzicht van de straten die binnen de perimeter vallen, vind je hier. De stad voorziet duidelijke signalisatie. Een ANPR-camera zal door middel van nummerplaatherkenning de verkeerssituatie handhaven. "Met deze ingreep bannen we het sluipverkeer uit deze buurt en zorgen we voor leefbare woonstraten met propere lucht." - David Dessers Leefbaarheid verhogen en bereikbaarheid voor buurtbewoners garanderen Uit verkeerstellingen uitgevoerd in mei 2019 bleek dat in deze buurt nog te veel sluipverkeer voor hinder en vuile lucht zorgt. "Dankzij deze ingreep halen we het sluipverkeer uit de Burchtstraat, Mechelsestraat, Riddersstraat en Mechelsesteenweg. Deze straten kregen immers heel wat verkeer te slikken dat er niet hoorde te zijn. Deze maatregel zal een erg positief effect hebben op de luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid in deze woonstraten", licht schepen van mobiliteit David Dessers toe. "Bovendien zal de knip het kruispunt Riddersstraat - Mechelsestraat - Burchtstraat veiliger maken, in het bijzonder voor voetgangers en fietsers. De stad zal dit kruispunt herinrichten met meer groen. Ook de buurt rond OPEK en de oevers zal beduidend minder verkeer te slikken krijgen", aldus Dessers. Tegelijkertijd garandeert de stad op deze manier een vlotte bereikbaarheid voor buurtbewoners en blijft parking Vaartkom maximaal bereikbaar, via de nieuwe bruggen over de Vaart en de Kolonel Begaultlaan. Volwaardige fietsverbinding "Door deze ingreep zal de Riddersstraat als fietsstraat beter tot haar recht zal komen. Bovendien zal de Burchtstraat duidelijk deel uitmaken van de fietsroute Heilige Geeststraat - Goudsbloemstraat - Riddersstraat - Burchtstraat - noordoever Vaartkom als autoluwe fietsverbinding", verduidelijkt Dessers. De Burchtstraat en Achter de Latten krijgen ook het statuut fietsstraat en er wordt bekeken in hoeverre een herinrichting mogelijk is op termijn. Deze ingreep biedt de mogelijkheid om het openbaar domein op te waarderen en het Victor Broosplein met de Sluisstraat te verbinden tot een autoluwe zone waar het aangenaam vertoeven zal worden. Naast de Noordoever krijgt ook de Havenkant tot aan de Vaartstraat een verkeersluw karakter. Het doorgaand verkeer zal vanaf dan enkel nog via het Engels Plein geleid worden. Timing Bewoners zullen in de zomer een toegangsvergunning kunnen aanvragen. De effectieve uitvoering is gepland tegen het einde van het jaar.