Eerste signalisatietotems geplaatst in Leuvense binnenstad

06 Mei 2020

Eerste signalisatietotems geplaatst in Leuvense binnenstad

Sinds enkele jaren is een stuk van de Leuvense binnenstad voetgangersgebied. Hierdoor is de binnenstad veiliger en aangenamer geworden voor bewoners en bezoekers. Er gelden verschillende toegangsregels voor auto’s, fietsen en motorfietsen op verschillende momenten van de dag. Om dat extra te verduidelijken plaatst de stad Leuven op dit moment signalisatietotems in de binnenstad. De verkeersregels wijzigen niet. De stad Leuven wil automobilisten, fietsers en motorfietsers nog duidelijker maken wanneer ze het voetgangersgebied mogen binnenrijden. Daarom worden er momenteel vierentwintig dynamische signalisatietotems geplaatst met toegangslichten die van groen op rood kunnen springen. Zo is in één oogopslag duidelijk wie wel en wie niet mag doorrijden op welk moment van de dag. De nieuwe signalisatietotems betekenen het einde van de verdwijnpalen – de lage palen die sommige straten afsluiten en automatisch in de grond zakken als er een voertuig met een vergunning nadert. De totems zullen ten vroegste half juni in werking treden. "Dankzij de signalisatietotems wordt het voor automobilisten, fietsers en bestuurders van motorfietsen heel duidelijk wanneer ze een bepaalde straat in het voetgangersgebied wel of niet mogen inrijden." - David Dessers "Deze signalisatietotems zullen het voor automobilisten, fietsers en bestuurders van motorfietsen heel duidelijk maken wanneer ze een bepaalde straat in het voetgangersgebied wel of niet mogen inrijden. Ze zullen de leesbaarheid van het openbaar domein sterk verbeteren. Dankzij deze duidelijke signalisatie zal het nog aangenamer en veiliger wandelen en fietsen worden in onze stad", licht schepen van mobiliteit David Dessers toe. ANPR-camera’s Op termijn, wanneer het normale leven weer heropstart na de coronacrisis, zullen de ANPR-camera’s overtredingen in het voetgangersgebied automatisch vaststellen. Het aanzetten hiervan zal gepaard gaan met een uitgebreide communicatie- en sensibiliseringscampagne. De ANPR-camera’s controleren alle voertuigen die het voetgangersgebied in rijden.