Schwung voor Egenhoven

31 Juli 2018

Schwung voor Egenhoven

Groen heeft enkele voorstellen voor een beter Egenhoven, waaronder een veiliger fietspad aan beide zijden van de Sint-Jansbergsesteenweg. De afgelopen maanden ging Groen Leuven bij een vijftigtal gezinnen langs in Egenhoven om te luisteren naar positieve punten en verbetersuggesties voor hun deelgemeente. Groen Leuven maakte na alle huisbezoeken een bilan op en komt nu met een 4-puntenplan voor Egenhoven: Een veilig fietspad langs beide zijden voor de volledige Sint-Jansbergsesteenweg. Kansen voor een buurtwinkel in het centrum van Egenhoven. Een duurzame renovatie van de scoutslokalen op een nieuwe plek. Een zaaltje waar iedereen terecht kan, gemeenschappelijke ruimte. Ann Li : “Iets wat we regelmatig hebben gehoord, is dat de buurt terug een winkel wil, zeker nu bakker Lenseclaes al een tijdje dicht is. Dat moet geen speciaalzaak zijn maar een buurtsuperette, waar mensen op zondag boter kunnen halen als ze pannenkoeken willen bakken en kinderen een ijsje kunnen kopen. Vanuit Groen Leuven willen we dat de stad een stevige startpremie voorziet zodat een handelaar zich zonder zorgen kan vestigen.” Wouter Florizoone : “De Sint-Jansbergsesteenweg (N253) is een drukke doorgangsweg voor het vele verkeer uit Overijse en Huldenberg richting Leuven. Trek het fietspad langs weerszijden over de volledige lengte door tot aan de Groeneweg in Terbank en voorzie extra zebrapaden, zodat de Egenhovenaren vlot en veilig kunnen fietsen én oversteken. Op dit moment is er bv. geen fietsoversteekplaats voor de Boudewijnlaan en de Doleegstraat.” Ann Li : “Egenhoven is een aangename plek om te wonen. Helaas is er geen ruimte voor ontmoeting. Zo komen de senioren bv. maandelijks samen in de Dorpskroeg, bij gebrek aan een andere locatie. Om een echt gevoel van verbondenheid te creëren, heb je plaatsen nodig waar mensen elkaar beter kunnen leren kennen. Dit kan het welbevinden van alle dorpsbewoners ten goede komen.” Wouter Florizoone : “De scoutsgroep is een heel dynamische ploeg met veel inzet en creativiteit. Maar wanneer het regent zijn de scouts aangewezen op oude en vervallen scoutslokalen. Daarom willen we dat de stad mee zoekt naar een duurzame oplossing voor de scoutslokalen. Dat kan een grondige renovatie zijn of een verhuis naar een nieuwe locatie.” Ann Li en Wouter Florizoone