Scholen De MET en KieM nemen definitief intrek in Missiehuis op Scheutsite

31 Januari 2024

Scholen De MET en KieM nemen definitief intrek in Missiehuis op Scheutsite

"We gingen op zoek naar onderwijsinstellingen die vernieuwend onderwijs, gemeenschapsbevordering, cultuur- en natuurbeleving wilden samenbrengen, samen met eventuele partners." Lies Corneillie

Stad Leuven is sinds 2019 eigenaar van de Scheutsite in Kessel-Lo. De stad besloot het Missiehuis op de site ter beschikking te stellen van partners die er verbindend en innovatief onderwijs aanbieden. Eind augustus 2023 ging AG Stadsontwikkeling Leuven op vraag van de stad daarnaar op zoek. De MET vzw en KieM kwamen als meest geschikte partners uit de bus. Zij zullen er samen innovatief onderwijs aanbieden.

De voorbije jaren konden Leuvense verenigingen en organisaties die op zoek waren naar lokalen, testen of de Scheutsite voor hen geschikt was. Vorig jaar zette de stad met een erfpachtregeling de stap naar een definitieve invulling voor het Missiehuis, het gebouw waar vroeger de paters verbleven. "In opdracht van de stad lanceerde AG Stadsontwikkeling Leuven, als vastgoedbeheerder van de stad, in de zomer van vorig jaar een oproep naar onderwijs en socio-culturele organisaties om zich kandidaat te stellen om het gebouw voor 50 jaar in erfpacht te nemen. We gingen op zoek naar onderwijsinstellingen die vernieuwend onderwijs, gemeenschapsbevordering, cultuur- en natuurbeleving wilden samenbrengen, samen met eventuele partners", licht Lies Corneillie, voorzitter van AG Stadsontwikkeling Leuven, toe. De formule van erfpacht betekent dat de stad eigenaar blijft en dat de gebruikers het gebouw gedurende 50 jaar kunnen gebruiken, beheren en vernieuwen in functie van hun noden. 

De voorstellen van De MET en KieM kwamen als meest geschikt uit de bus. "De twee scholen zitten al van bij het begin van de tijdelijke invulling op de site. In die periode hebben ze veel geleerd over de kansen van het gebouw, de samenwerking met de buurt en met andere organisaties. Ze weten intussen ook heel goed in welke stukken het heel fijn is om te spelen en welke stukken natuur ze best niet gebruiken omdat ze heel waardevol zijn", zegt schepen van stadsgebouwen Lalynn Wadera. "In mijn rol als onderwijsschepen ben ik ook blij dat deze scholen nu een vaste plek in de stad krijgen. De scholen hanteren dezelfde leerdoelen als andere scholen, ze zijn uniek in hun innovatieve aanpak. Zo zijn zij een rijke aanvulling op de andere scholen in de stad."

De MET werkt met methodieken waarin de leerlingen heel zelfstandig aan de slag gaan met een coach. KieM biedt montessorionderwijs aan waarin leren in de natuurlijke omgeving centraal staat. "Met deze twee scholen aan boord komen we nog dichter bij een Leuvens onderwijsaanbod op maat van elk kind en elke jongere", aldus Wadera.

"De MET en KieM zijn ontzettend blij met dit nieuws want dit betekent dat we nu een vaste stek hebben in Leuven. Dit is een opsteker voor de 350 leerlingen en 40 personeelsleden van De MET en KieM", aldus Elke Geuens, zakelijk leider van DE MET.

Vervolg

De erfpacht gaat in vanaf 1 mei 2024 voor een periode van 50 jaar. De organisaties die momenteel gebruikmaken van de ruimtes in het Missiehuis kunnen dat blijven doen tot 31 augustus 2025. Door een gedeeld gebruik van de ruimtes is dat geen probleem. Nadien zal de erfpachter het gebouw renoveren. Op korte termijn zullen de scholen ook al enkele ingrepen doen om het gebouw te verduurzamen. Net zoals vandaag zullen socio-culturele organisaties buiten de schooluren gebruik kunnen maken van enkele ruimtes. Verder zullen de nieuwe bewoners het Missiehuis moeten beheren alsof het hun eigen gebouw is. Ze moeten het onderhouden en renoveren. Omdat de natuur op de site heel waardevol is, engageert de erfpachter zich ook om die te respecteren en te beschermen.

Erfpacht

"De formule van erfpacht impliceert dat we als stad het gebouw niet zelf ontwikkelen, maar hiervoor op zoek zijn gegaan naar een organisatie of collectief van organisaties. We zijn er immers van overtuigd dat er heel wat organisaties zijn met goede ideeën en concrete noden. Op die manier geven we letterlijk en figuurlijk ruimte aan het middenveld. Door zelf eigenaar te blijven kunnen we bovendien mee de prijzen en invulling sturen. We hebben dat in het verleden ook al gedaan voor onder meer de site van De Bron en de Boomgaard in Kessel-Lo", vult Lies Corneillie aan.

De Scheutsite herbergt niet alleen het Missiehuis, het gebouw van de paters, maar ook het gebouw van de zusters. Dat gebouw blijft in beheer van de stad en zal grondig gerenoveerd worden. Nadien zal het ingezet worden voor tijdelijke woonvormen en socio-culturele verenigingen.