Schaduw in de speeltuin

09 Juli 2023

Schaduw in de speeltuin

"Sommige Leuvense speeltuinen werden niet zo lang geleden (her)aangelegd en voorzien van schaduwstruiken- en bomen. Op die locaties heeft de aanplanting nog vele jaren nodig vooral die effectief ook tot schaduw kan zorgen. Daarom deden we het voorstel om schaduwdoeken te installeren." zegt gemeenteraadslid Wouter Florizoone.

Op voorstel van raadsleden Wouter Florizoone en Eva Platteau zal de stad Leuven onderzoeken hoe ze schaduwdoeken kan installeren bij speeltuinen die niet voorzien zijn van schaduwbomen.

Tijdens de lente en zomer kunnen de temperaturen hoog oplopen, dat konden we de afgelopen weken bijvoorbeeld in Park Belle-Vue aan den lijve ondervinden.

Op die manier kunnen kinderen beter beschermd worden tegen de UZ-straling en brandende zon.
De doeken kunnen gedurende de heetste maanden van het jaar blijven hangen en nadien opnieuw verwijderd worden.