Stad Leuven geeft nog meer ruimte aan fietsers

28 Mei 2020

Stad Leuven geeft nog meer ruimte aan fietsers

Meer ruimte voor voetgangers en fietsers in 75% van de binnenstad Meer en meer Leuvenaars kozen de voorbije weken voor de fiets. De stad Leuven neemt nu verdere maatregelen om meer ruimte te geven aan fietsers, naast de bestaande autovrije en -luwe zones, zodat ze zich veilig kunnen verplaatsen. Tegelijkertijd hoopt de stad hiermee nog meer Leuvenaars op de fiets te krijgen. Daarom zal stad Leuven 60% van de binnenstad inrichten als fietszone vanaf de start van het nieuwe schooljaar. Daarnaast selecteerde de stad twintig kruispunten, in het centrum en in de deelgemeenten, waar fietsers op een veilige en wettelijke manier door het rood rechtdoor zullen kunnen rijden en/of rechts afslaan. Tot slot zal de stad de opstelstroken voor fietsers aan vijf kruispunten in Leuven en de deelgemeenten vergroten. Eerder nam de stad al enkele tijdelijke maatregelen om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven op het openbaar domein. Zo plaatste de stad vijfhonderd extra fietsenstallingen zodat fietsers voldoende plaats hebben om hun fiets correct te stallen en er voldoende ruimte blijft op het openbaar domein. Daarnaast is er sinds kort een wandelzone in de Brusselsestraat en is de Bondgenotenlaan niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer op zaterdagen. De stad neemt nu bijkomende, permanente maatregelen die nog een stap verdergaan. "In het merendeel van de binnenstad bepalen voetgangers en fietsers voortaan het ritme." - David Dessers Leuven werkt al langer aan meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Met het circulatieplan dat de stad vier jaar geleden invoerden, kwam er al meer ruimte vrij voor fietsers en voetgangers. Dat wierp al vruchten af, met 44% meer fietsers. Sinds de coronacrisis wordt er nog meer gefietst in Leuven, wat het stadsbestuur graag ziet gebeuren en wil aanmoedigen, ook na corona. Het is dé manier om de stad aangenamer, leefbaarder en gezonder te maken. Daarom neemt de stad nu extra maatregelen, zodat fietsers zich veilig kunnen blijven verplaatsen. Fietszones in de binnenstad "De stad zal 60% van de binnenstad omvormen tot een fietszone, een aaneengesloten netwerk van fietsstraten. Fietsers mogen er de volledige breedte van de rijbaan bij enkelrichtingsstraten en de volledige rechtse helft van de rijbaan bij dubbelrichtingsstraten gebruiken. Dat zal het een pak veiliger maken voor de fietsers, in het bijzonder de vele schoolgaande kinderen. We hopen dat we hiermee nog meer mensen overtuigen om voor de fiets te kiezen", licht schepen van mobiliteit David Dessers toe. Motorvoertuigen mogen er rijden, maar mogen de fietsers niet inhalen. In de voetgangerszone, winkelwandelstraten en woonerven blijven de bestaande regels van toepassing. "Samen met de fietszones zorgen we er zo voor dat er voldoende ruimte is voor zowel fietsers als voetgangers. Maar liefst 75% van de binnenstad wordt voetgangers- of fietszone. In het merendeel van de binnenstad zullen voetgangers en fietsers dus voortaan het ritme bepalen," aldus Dessers. Belangrijke assen voor het openbaar vervoer, de primaire lussen met de parkings die belangrijk zijn voor de autobereikbaarheid, de ontsluiting van het autoverkeer en straten met een steile helling, vallen buiten de fietszones. Grotere opstelstroken Daarnaast zal de stad de opstelstroken voor fietsers aan vijf kruispunten verbreden. In zo’n opstelstrook kunnen de fietsers zich veilig aan de verkeerslichten opstellen voor de auto’s en als eerste vertrekken bij groen licht. Op die manier kunnen fietsers ook daar voldoende afstand bewaren. Het gaat over het kruispunt van de Geldenaaksebaan met de Pakenstraat, de kruising van de Naamsesteenweg met de Hertogstraat, het kruispunt van de Tervuursevest en Naamsestraat, de kruising van de Naamsevest met de Parkstraat en het kruispunt van de M. van Waeyenberghlaan en de Tervuursestraat.  Veilig rechtsaf en rechtdoor door rood Tot slot selecteerde de stad twintig kruispunten waar fietsers op een veilige en wettelijke manier door het rood rechtdoor zullen kunnen rijden en/of rechts afslaan. Het zijn kruispunten waar er weinig of geen conflicten zijn met andere weggebruikers en fietsers op een veilige manier door het rood kunnen fietsen. "Fietsers moeten er wel voorrang blijven geven, bijvoorbeeld aan voetgangers op het zebrapad. Op die manier vermijden we dat grote groepen fietsers samen aan het rood licht staan en dus onvoldoende afstand kunnen bewaren en zorgen we voor een vlottere doorstroming van het fietsverkeer", aldus Dessers. "Aan twintig kruispunten zullen fietsers op een veilige en wettelijke manier door het rood rechtdoor kunnen rijden en/of rechts afslaan." - David Dessers Het gaat over vijf kruispunten die de stad in eigen beheer heeft, zoals het kruispunt van de Havenkant met de Vaartstraat en het kruispunt van de Donkerstraat met de Riddersstraat. Voor de vijftien kruispunten in beheer van het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) is de stad in overleg met het agentschap om deze kruispunten aan te passen. Het gaat dan over kruispunten op onder meer de Aarschotsesteenweg, Diestsesteenweg, Tiensesteenweg, Naamsesteenweg en Geldenaaksebaan. Signalisatie zal duidelijk maken of je aan een kruispunt rechtsaf en/of rechtdoor door rood mag. Timing Deze maatregelen gaan in vanaf september 2020, bij het begin van het nieuwe schooljaar dus. De invoering vergt immers heel wat voorbereiding en signalisatie.