Renteloze lening aan OHL is een enorm risico voor Leuven

29 Februari 2016

Groen stelt vragen bij de lening aan OHL die op de gemeenteraad van 29 februari voorligt. Die overeenkomst moet een aantal voorwaarden bevatten die enerzijds de kosten en de risico's voor de stad verminderen, maar anderzijds de club verplichten tot meer transparantie en beter beleid. OHL wil graag een nieuwe tribune bouwen gespiegeld aan de huidige. Voor de financiering van de tribune kijkt OHL naar de stad Leuven. Men vraag een renteloze lening van zo'n € 3,5 miljoen. Op dit moment heeft OHL reeds € 7 miljoen van Leuven geleend, waarvan nog € 5 miljoen afbetaald moet worden. Als OHL de € 3,5 miljoen mag lenen, komt de totale schuld op € 8,5 miljoen. Maar zover is het nog niet, de lening voor de nieuwe tribune moet eerst nog goedgekeurd worden. Toch is het bestuur van OHL reeds begonnen met de afbraak van hun staantribune om ruimte te creëren voor de nieuwe tribune. Thomas Van Oppens (gemeenteraadslid): "Niemand begint een huis te bouwen zonder lening, maar blijkbaar is dat anders in het geval van een voetbalstadion. Deze actie zet een enorme druk op het stadsbestuur en de gemeenteraad. Als OHL geen nieuwe tribune bouwt, komen ze niet meer in aanmerking voor eerste klasse (1A of 1B) en is er geen topvoetbal meer in Leuven. De gemeenteraad komt zo met haar rug tegen de muur en krijgt niet de kans om andere formules voor te stellen."

Maar er is meer aan de hand. Zo is het contract wel zeer risicovol opgesteld: er is niets waar de stad aanspraak op kan maken bij eventuele wanbetaling en de club moet enkel terugbetalen in de jaren dat ze in eerste klasse spelen.

Thomas Van Oppens: "Naast de €281 000 aan subsidies die de eerste ploeg van OHL jaarlijks krijgt maakt men het met deze renteloze leningen wel erg bont. De stad kiest voor een ondoorzichtige, risicovolle en dure manier van ondersteunen. De lening loopt tot 2031 en de kost daarvan wordt geraamd op € 1,3 miljoen voor de stad. Maar hier houdt het niet op. In het contract staat een clausule die stelt dat de terugbetaling opgeschort wordt voor elk jaar dat OHL niet in eerste klasse speelt. Aangezien dat geld dan telkens een jaar langer geleend wordt kost dat ook weer geld: € 100 000 is de prijs die Leuven betaalt voor elk jaar dat OHL niet in eerste klasse speelt. Men kan moeilijk stellen dat dit het beleid is van de spreekwoordelijke goede huisvader."

De Leuvense meerderheid, sp-a en CD&V, verdedigt de lening in de gemeenteraad. Het contract stipuleert wel enkele voorwaarden waar OHL aan zal moeten voldoen, zoals het terugbetalen van het geld in de jaren dat ze in eerste klasse spelen. Indien ze daar niet aan kan voldoen, kan de stad het geleende geld terugeisen.

Thomas Van Oppens: "Helaas is het terugeisen van geld nutteloos als er geen geld is. Bijgevolg staat de stad helemaal bloot aan risico bij een eventuele wanbetaling omdat OHL nu eenmaal geen waardevol vastgoed bezit dat als hypotheek kan dienen. Het risico bestaat dus dat de gemiddelde Leuvenaar € 80 (oftewel € 320 voor een gemiddeld gezin) verliest. Het kan niet dat men zulke risico's neemt met het geld van de belastingbetaler."

Ten slotte zijn er ook klachten over slecht bestuur. De afgelopen jaren hebben supporters en zelfs bestuursleden geklaagd over een gebrek aan participatie en transparantie. Het is zelfs zo ver gegaan dat Leuven een bedrijfsrevisor heeft aangesteld die na een week intens onderzoek niets illegaal, maar wel tekortkomingen vaststelde bij het huidige bestuur. Deze verschillende klachten, gecombineerd met matige financiële cijfers en het mogelijk vooruitzicht op degradatie doen vragen rijzen over de gezondheid van de club. Als een stad ervoor kiest om te investeren in een voetbalploeg moet daar zeker een gezond en transparant bestuur tegenover staan.

Thomas Van Oppens: "Groen vindt dat het goed zou zijn voor de stad en de club als de leningovereenkomst een aantal voorwaarden zou bevatten die enerzijds de kosten en de risico's voor de stad verminderen, maar anderzijds de club verplichten tot meer transparantie en beter beleid. Op deze manier zullen zowel de stad Leuven als de voetbalploeg OHL een gezonde toekomst tegemoet gaan."

Thomas Van Oppens, gemeenteraadslid

 

Foto: By Weloc (Own work) , via Wikimedia Commons