Eerste tien Leuvenaars krijgen renovatielening met uitgestelde betaling

12 Maart 2021

Eerste tien Leuvenaars krijgen renovatielening met uitgestelde betaling

De eerste tien Leuvenaars krijgen een renovatielening met uitgestelde betaling om broodnodige renovatiewerken aan hun woning uit te voeren. Zo willen de stad Leuven, het OCMW Leuven en Minder=Meer vzw de woningkwaliteit bij eigenaars die onvoldoende spaargeld hebben en niet in aanmerking komen voor een lening bij de bank, verbeteren. De eigenaar moet de lening pas terugbetalen wanneer hij of zij de woning verkoopt of verhuurt en kan bovendien rekenen op de expertise van een renovatiebegeleider. De provincie Vlaams-Brabant kende hiervoor 300.000 euro toe aan de stad en het OCMW. Ondertussen hebben de stad en het OCMW bijkomende middelen gekregen van het Vlaams Noodkoopfonds. Hierdoor komen nog eens 36 Leuvenaars in aanmerking voor zo’n lening. Wie zijn of haar woning wil renoveren, moet de werken voorfinancieren. Wie daarvoor geen spaargeld heeft of geen lening kan afsluiten, moet de renovatieplannen opbergen. "We merken dat heel wat Leuvenaars broodnodige renovatiewerken uitstellen omdat ze de middelen niet hebben. Dat is verontrustend. Hierdoor verslechtert de kwaliteit van de woning, stijgt de energiefactuur, daalt de waarde van de woning en gaat het wooncomfort achteruit. Verschillende woningen voldoen daardoor niet aan de veiligheids- en gezondheidsnormen", zegt schepen van wonen, Lies Corneillie. "Met het project 'Leuven Renoveert' bieden we een renovatielening met uitgestelde betaling aan aan tien Leuvenaars, maar ook - en dat is essentieel - sociale en technische begeleiding. Dit project is een hefboom om de woningkwaliteit bij particuliere eigenaars te verbeteren. Zo dragen we bij aan kwaliteitsvol en duurzaam wonen voor iedereen in onze stad." "Dankzij de renovatielening met uitgestelde betaling kunnen alvast tien Leuvenaars starten met broodnodige renovatiewerken. Ze worden hierbij intensief begeleid." - Lies Corneillie "Veel van de ingrepen hebben ook een positieve impact op de energiezuinigheid van de woning. Denk maar aan nieuwe, dubbele beglazing, dakisolatie of een nieuwe, energiezuinige verwarmingsinstallatie. De ingrepen zijn dus niet alleen goed voor de woonkwaliteit, maar helpen ons ook om de CO2-uitstoot terug te dringen", vult David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid, aan. "Ook de sociale, technische en administratieve begeleiding is een belangrijk element. Dit project ontzorgt eigenaars maximaal en begeleidt hen intensief doorheen de renovatiewerken." De coördinatie en renovatiebegeleiding van 'Leuven Renoveert' is in handen van Minder=Meer. Dit sociaal renovatielab zoekt naar oplossingen om energetische renovaties voor elke Leuvenaar haalbaar te maken. "We richten ons op woningeigenaars die niet op eigen financiële kracht hun woning kunnen renoveren. We bieden een begeleidingstraject op maat aan en werken samen met sociale en bouwtechnische partners. Dat alles in nauwe afstemming met de eigenaars", licht Frouke Wouters, coördinator van Minder=Meer, toe. Uitgebreide renovatie 85 mensen toonden interesse in het aanbod, 40 meldden zich effectief aan. Uiteindelijk werden tien woningeigenaars weerhouden, allemaal mensen die zonder deze lening niet konden beginnen aan de broodnodige renovatie. Er werd bij de selectie onder meer gekeken naar de staat van de woning, de financiële draagkracht van de eigenaar, de gezinssamenstelling en sociale context. Naast een inkomensgrens mag je maar eigenaar zijn van één woning én je moet er zelf in wonen. "De ingrepen verbeteren niet alleen de woningkwaliteit, ze hebben ook een positief op de energiefactuur en dus de CO2-uitstoot." - David Dessers Onder de kandidaten waren opvallend veel alleenstaanden, met en zonder kinderen. "Dat is natuurlijk logisch, het is een pak moeilijker om met één inkomen een renovatie te financieren", vertelt Wouters. Leeftijd speelt echter geen rol: de jongste kandidaat was 24 jaar, de oudste 66. "Wat nog opvalt is dat 55% van de gescreende kandidaten werkt en toch niet in staat is om een lening voor een renovatie aan te gaan bij een financiële instelling. Dat is zorgwekkend." De tien geselecteerde woningen ondergaan de komende maanden een uitgebreide renovatie. Zo wordt in het overgrote deel van de woningen het dak gerenoveerd en bijkomend geïsoleerd, een nieuwe verwarmingsinstallatie en dubbele beglazing geplaatst en de elektriciteit vernieuwd. Heel wat woningen krijgen ook een nieuwe badkamer en keuken. "Omdat het voor de meeste woningen om een totaalrenovatie gaat, zijn we op zoek gegaan naar bijkomende financiering. Uiteraard benutten we ook de bestaande premies maximaal", aldus Frouke Wouters. 36 bijkomende renovaties "Dit is een proefproject dat we op grotere schaal willen uitrollen, want er is duidelijk vraag naar. We zijn dan ook heel blij dat we bovenop de steun van de provincie zopas 900.000 euro ontvingen van het Vlaams Noodkoopfonds. Dat bedrag is goed voor de renovatie van 36 extra woningen via een renovatielening met uitgestelde betaling de komende vier jaar", vult schepen Corneillie nog aan. De stad en het OCMW zullen hiervoor opnieuw samenwerken met Minder=Meer. De oproep naar geïnteresseerden volgt later. Daarnaast onderzoeken de stad en het OCMW bijkomende pistes om de woningkwaliteit bij particuliere eigenaars met een beperkt spaarpotje te verbeteren. Renovatielening met uitgestelde betaling Een lening met uitgestelde betaling betekent dat je maandelijks niets afbetaalt. Zo blijft je beschikbaar inkomen gelijk. Pas als je de woning verkoopt of verhuurt, betaal je het bedrag terug. Voor de renteloze lening met uitgestelde terugbetaling werken de stad en het OCMW samen met de provincie Vlaams-Brabant.  De provincie Vlaams-Brabant startte in 2018 een proefproject waarbij ze niet alleen een renovatiebudget ter beschikking stelt, maar ook zorgt voor ondersteuning bij het opstarten van zulke projecten. Daarnaast voorziet ze de noodzakelijke renovatiebegeleiding. De provincie wil zoveel mogelijk kennis opbouwen en doorgeven aan haar lokale partners.