Provincie steunt samenaankoop voor muurisolatie

11 Februari 2015

De campagne 'Samen Warmer' van IGO is gericht op samenaankoop van muurisolatie. De groene gedeputeerde Tie Roefs geeft namens de provincie haar volle steun aan deze campagne. IGO (een intergemeentelijke dienstverlenden organisatie) start samen met het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen en Wonen Vlaanderen een samenaankoop spouw-en buitenmuurisolatie. Tie Roefs (gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid): "De verwarming van huishoudens zorgt voor een jaarlijkse CO2-uitstoot van 1.500.000 miljoen ton CO2, dat blijkt uit onze klimaatstudie waar we momenteel mee bezig zijn. Om Vlaams-Brabant Klimaatneutraal te maken, moet die uitstoot drastisch naar omlaag. Dat kan onder andere met isolatie van buitenmuren, wat we maximaal willen faciliteren via deze samenaankoop, door zoveel mogelijk drempels weg te halen. Zo willen we mensen ontzorgen."

Dankzij de inhoudelijke en praktische steun van de provincie Vlaams-Brabant werden/worden er 7 infosessies in het Hageland georganiseerd. In een goed geïsoleerde woning kan men bijna de helft besparen op verwarmingskosten en volstaat een kleinere (en goedkopere) verwarmingsinstallatie. Muurisolatie is een belangrijk middel om energie en kosten te besparen. Meer dan een kwart van de warmte gaat namelijk verloren via buitenmuren. Een geïsoleerde woning zorgt niet enkel voor meer comfort in de winter en een aangenamer warmtegevoel, isolatie belet ook dat je woning in de zomer te sterk opwarmt. Afhankelijk van de woning kan men de spouwmuur na-isoleren of de buitenmuur isoleren. Wie zijn of haar spouw- of buitenmuren laat isoleren, kan rekenen op een premie van de netbeheerder (Eandis of Infrax) en, onder bepaalde voorwaarden, een Vlaamse verbeteringspremie aanvragen.

De samenaankoop wordt toegelicht tijdens infoavonden, onder meer op 17 februari in Tweebronnen in Leuven. Tijdens zo'n avond wordt eerst kort uitgelegd hoe de aannemers werden geselecteerd. Vervolgens geeft Dialoog in opdracht van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen  een korte uiteenzetting over muurisolatie en belangrijke aandachtspunten. Hierna krijgen de aannemers de kans om zichzelf kort voor te stellen. Tenslotte krijgen de aanwezigen de kans om individueel contact te leggen met de geselecteerde aannemers of om bijkomende uitleg te vragen over premies of de Energielening.  

Tie Roefs, gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant

Meer info:

www.samenwarmer.be

www.facebook.com/samenwarmer