Bouw nieuwe Parkwegbrug in Heverlee van start

09 September 2019

Bouw nieuwe Parkwegbrug in Heverlee van start

Midden september start Infrabel met de bouw van de nieuwe Parkwegbrug in Heverlee. Fietsers en voetgangers zullen tegen de eerste helft van 2020 opnieuw over een veilige verbinding beschikken tussen de Abdij van Park en de Philipssite over de spoorlijn Leuven-Ottignies. Infrabel investeert in totaal 1,2 miljoen euro in deze nieuwe infrastructuur voor zachte weggebruikers. De werken worden gefaseerd uitgevoerd. Na de voorbereidende werken (afbakenen werfzone, maken van proefsleuven …) zullen de nieuwe landhoofden van de spoorbrug vanaf eind september ter plaatse gebouwd worden. Het brugdek van de nieuwe brug zal opgebouwd worden uit meerdere geprefabriceerde liggers waar U-vormige dekelementen op geplaatst worden. De nieuwe betonnen Parkwegbrug zal 4,5 m breed zijn en wordt op dezelfde locatie, tussen de Abdij van Park en de Tivolistraat, gebouwd. Aan beide zijden van het spoor zal een werfzone afgebakend worden. "Het versneld afwerken van de Parkwegbrug betekent een grote stap vooruit voor de fietsers." - David Dessers Het stadsbestuur is zeer tevreden dat de Parkwegbrug er sneller komt dan oorspronkelijk gepland. Voor de vele scholieren, fietsers en joggers is de brug immers een belangrijke en veilige verbinding naar de abdij en naar de school. "Het versneld afwerken van de Parkwegbrug betekent een grote stap vooruit voor de fietsers. Samen met de fietstunnel onder de Tiensesteenweg, het nieuwe fietspad in de talud langs het spoor, de heraanleg van de Martelarenlaan en de heropening van de Tivolibrug zal de nieuwe Parkwegbrug het comfort voor de fietser in deze omgeving enorm verhogen", vertelt David Dessers, schepen van mobiliteit . Het grootste deel van de werken kan overdag worden uitgevoerd. Gedurende enkele weekendnachten zullen er werkzaamheden boven de spoorlijn Leuven-Ottignies (lijn 139) zijn. Infrabel zal er alles aan doen om de hinder voor de buurtbewoners tot een minimum te beperken. De werfzone zal volledig worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Tot midden 2020 zullen fietsers en voetgangers de omleiding via de ring van Leuven moeten volgen om deze infrastructuurwerken volgens planning en op een veilige manier te kunnen uitvoeren. Naast de bouw van een nieuwe brug vernieuwt Infrabel ook de afsluitingen langs het spoor aan de kant van de Tivolistraat over een afstand van 1 km.