Leuvense verenigingen trekken ten strijde tegen zwerfvuil

28 Maart 2022

Leuvense verenigingen trekken ten strijde tegen zwerfvuil

De 22e editie van de jaarlijkse zwerfvuilopruimactie vond dit weekend plaats. Zowel op zaterdag 26 als zondag 27 maart trokken Leuvense verenigingen en buurtwerkingen de straat op om zoveel mogelijk zwerfvuil te rapen. Schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens ging mee zwerfvuil rapen met buurtcomité Michotte in park Michotte en de aanpalende straten.  "Tien verenigingen en buurtwerkingen gingen het voorbije weekend op pad om zwerfvuil te rapen. In veel gevallen ruimden ze de omgeving op waar ze gevestigd zijn", licht schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens het initiatief toe. "We willen met deze jaarlijks actie niet enkel werk maken van een proper Leuven. We willen Leuvenaars ook sensibiliseren om mee zorg te dragen voor het milieu en het openbaar domein. Want zwerfvuil is niet alleen storend, het verontreinigt ook de bodem en het water en het trekt ongedierte aan. Daarnaast werkt zo’n opruimactie verbindend: mensen ontmoeten elkaar en bouwen samen aan een warme buurt." "We willen met deze jaarlijks actie niet enkel werk maken van een proper Leuven. We willen Leuvenaars ook sensibiliseren om mee zorg te dragen voor het milieu en het openbaar domein." - Thomas Van Oppens Buurtcomité Michotte was één van de buurtwerkingen die het voorbije weekend een opruimactie organiseerde. De deelnemers kregen speciale vuilniszakken, handschoenen, fluohesjes en grijpstokken van OVAM. Na afloop haalde de stad het verzamelde zwerfvuil op. Verenigingen die deelnemen, kunnen met het opruimweekend hun kas spijzen, want in ruil voor hun inspanningen krijgen ze een subsidie. Zwerfvuil rapen het hele jaar door "De problematiek van zwerfvuil vraagt helaas dag na dag onze aandacht. Dagelijks gaan we met zo’n veertig medewerkers de strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstort. We kunnen daarbij rekenen op de hulp van meer dan honderd zwerfvuilvrijwilligers, mensen die zich engageren om regelmatig zwerfvuil te ruimen. Zij houden onze stad mee proper", aldus schepen Van Oppens. "We zijn bijzonder blij dat zoveel Leuvenaars en Leuvense verenigingen zich engageren en samen met de stadsdiensten Leuven mee proper houden. Maar ik wil toch benadrukken dat propere straten, pleinen en parken de verantwoordelijkheid van élke Leuvenaar zijn. Ik roep dan ook iedereen op om zijn of haar afval in de vuilnisbak te gooien of beter nog: mee naar huis te nemen", besluit Van Oppens. De stad zal ook de controle op het achterlaten van afval opvoeren. Wie afval achterlaat op het openbaar domein riskeert een GAS-boete tot 350 euro. Leuvense verenigingen, buurtcomités of scholen die zich dit weekend niet konden vrijmaken of niet op de hoogte waren van het opruimweekend, kunnen ook op een ander moment een eenmalige opruimactie organiseren. Ook zij krijgen hiervoor een subsidie. Voor meer informatie kunnen ze terecht op www.leuven.be/opruimactie.