Oplossing voor de Sint-Hadrianusstraat is dringend nodig

25 Januari 2013

Groen vraagt dat het stadsbestuur op korte termijn met een initiatief komt om de nu erg gevaarlijke situatie in de Sint-Hadrianusstraat in Wijgmaal aan te pakken. De verkeerssituatie in de Sint-Hadrianusstraat is problematisch. Al te vaak rijden auto's en bussen over het voetpad bij het kruisen van verkeer uit de andere richting. Dit leidt tot vaak erg gevaarlijke situaties. Groen vraagt dat het stadsbestuur in de loop van de volgende maanden werk maakt van een oplossing. Hilde Van Wichelen: "De situatie is gekend. De buurtbewoners voeren al langer actie, maar kregen tot nu toe geen gehoor bij het stadsbestuur. Via een origineel filmpje werd onlangs opnieuw duidelijk gemaakt hoe het er werkelijk aan toe gaat in deze straat. Je kunt zien in het filmpje dat wanneer twee bussen elkaar moeten kruisen, een van de twee bussen verplicht is het volledige voetpad te gebruiken. Er moet echt iets gebeuren. Wij stellen voor dat het stadsbestuur in het bestuursakkoord dat in maart aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd komt met een concrete oplossing en een timing voor de uitvoering daarvan. Bij de bewoners bestaan er goede en uitvoerbare voorstellen waarop men zich kan baseren."

Hilde Van Wichelen, gemeenteraadslid