Leuvenaars kunnen vanaf vandaag opgepompt grondwater ook thuis gebruiken

04 September 2020

Leuvenaars kunnen vanaf vandaag opgepompt grondwater ook thuis gebruiken

Leuvenaars kunnen vanaf vandaag grondwater gebruiken afkomstig van de bouwwerf van de KU Leuven op het Wetenschapspark Arenberg in Heverlee. Inwoners kunnen het water bijvoorbeeld gebruiken om hun planten en moestuin te begieten of om hun auto te wassen.  Eind mei kondigde de stad Leuven nog aan dat ze het grondwater dat opgepompt wordt bij de werken op het Martelarenplein, recupereert om jonge bomen in de stad te begieten. De stad gaat nu een stap verder in de recuperatie van grondwater en stelt het ter beschikking van inwoners zodat ze er zelf gebruik van kunnen maken in huis en tuin.  De eerste werf waar het mogelijk is om grondwater af te halen, bevindt zich aan de Gaston Geenslaan in Heverlee. KU Leuven bouwt daar de Arenberg Accelerator in opdracht van de nv Bio-Incubator Leuven. De KU Leuven plaatste er een grote opvangcontainer. Het opgepompte water, dat normaalgezien naar een gracht achteraan het terrein afgeleid wordt, kan zo nuttig gebruikt worden. Buurtbewoners kunnen er vanaf vandaag tot eind september zelf grondwater aftappen via een groot bassin. Het water kan gebruikt worden in huis en tuin, bijvoorbeeld om de bloemen en planten te begieten, om de moestuin te onderhouden, om de auto te wassen, enzovoort. Het water is niet drinkbaar.  "We voorkomen zo dat Leuvenaars kostbaar drinkbaar moeten gebruiken om bijvoorbeeld hun planten te begieten." - David Dessers "Bij grote bouwwerven wordt een grote hoeveelheid grondwater opgepompt en dit kan de effecten van droogte versterken. We willen dit water niet verloren laten gaan en bieden het aan voor huishoudelijk gebruik, in plaats van het rechtstreeks in de Leuvense waterlopen te loodsen. Zo voorkomen we dat kostbaar drinkwater bijvoorbeeld moet gebruikt worden om planten te begieten", aldus schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers. "Het is fijn dat we hiervoor in de KU Leuven een partner hebben gevonden."  "Voor KU Leuven is duurzaamheid een belangrijke pijler binnen het onderwijs en onderzoek maar ook in de bedrijfsvoering. Dit project waarbij grondwater gerecupereerd wordt, gebeurt samen met de nv Bio-Incubator en de stad Leuven en is een mooi voorbeeld van concrete samenwerking tussen partners van het netwerk Leuven 2030", aldus Stefaan Saeys, directeur Technische Diensten KU Leuven. Structureel aanbod vanaf volgend jaar De stad streeft in alle stadsontwikkelingsprojecten en omgevingsvergunningen naar waterneutrale projecten, waarbij grondwater zoveel mogelijk op het terrein zelf wordt gebruikt of wordt geïnfiltreerd. In een stedelijke context is dat echter vaak niet mogelijk. Het recupereren van het opgepompte water voor onder andere het begieten van planten is dan een goed alternatief. Dit kadert bovendien helemaal in het engagement dat zowel stad Leuven als KU Leuven aangingen door het ondertekenen van de Roadmap van Leuven 2030. Een belangrijke pijler binnen deze Roadmap is efficiënt watergebruik om droogte tegen te gaan. De stad beoogt dan ook om het ter beschikking stellen van grondwater vanaf volgend jaar structureel te verankeren in haar werking, zodat inwoners gedurende de zomermaanden hier op verschillende werven in de stad voor terecht kunnen.