Met Groen kies je voor participatie van Leuvenaars

29 Juni 2012

Deze voormiddag voerde Groen actie, in de rand van de vrijdagmarkt, voor een participatief beleid in Leuven. Voorbijgangers konden bij Lies Corneillie (derde plaats gemeenteraadslijst) in de Groen-tent plaatsnemen om daar hun voorstellen en ideeën voor een beter Leuven voor te leggen.Lies Corneillie: "Het was een heel boeiende ervaring om al die voorstellen te mogen horen vanmorgen. Er leeft duidelijk veel bij de burgers. Ze zijn heel erg bezig met thema's als mobiliteit en huisvesting."Met deze actie vestigt Groen de aandacht op de nood aan goede dialoog tussen politiek en burgers in Leuven. Lies Corneillie: "Wij zijn teleurgesteld in de beleidscultuur van de huidige meerderheid. Het stadsbestuur luistert niet naar de mening en ideeën van de Leuvenaars zelf. Misschien werkte dat in het verleden, het is geen bestuursstijl voor vandaag en morgen. We merken dat veel Leuvenaars actief betrokken willen zijn bij het beleid, dat blijkt ook uit de Stadsmonitor. We stellen vast dat zelfs de CD&V nu inziet dat een volgende coalitie meer ruimte zou moeten maken voor dialoog met de burgers." Voor Groen moet de volgende coalitie kiezen voor vernieuwing. Groen zal in het bestuur op het vlak van betrokkenheid en inspraak voor een echte trendbreuk zorgen.

Lies Corneillie: "Je mening mogen geven is meer dan een bolletje kleuren op 14 oktober. Groen wil de ideeën, meningen en belevingen van alle Leuvenaars kennen, ook van jongeren. Groen is niet bang van mondige burgers, maar ziet hen als verrijking voor de stad. Wij willen een charter uitwerken dat verschillende participatieprocessen beschrijft, maar ook tijd en personeel vrijmaakt om expliciet te werken aan de dialoog tussen burger en politiek, en tussen burgers onderling. Zo wordt participatie de regel, geen uitzondering."

Lies Corneillie, derde plaats gemeenteraadslijst