Maak van het Fochplein het Sophie Scholl-plein

18 Februari 2009

Tijdens de gemeenteraad van voorbije maandag 16 februari herhaalde burgemeester Tobback, na een vraag van Groen!, zijn standpunt dat het Fochplein best van naam zou veranderen. Groen! is zeer blij met deze houding, en wil de burgemeester hier volop in steunen. De burgemeester suggereerde om bij het zoeken van een nieuwe naam aan te sluiten bij de universiteit of het Verenigd Europa. Groen! heeft een concreet voorstel klaar dat aan die eisen tegemoet komt, en wil daarrond de volgende maanden een project opzetten. Het voorstel is om het Fochplein om te dopen tot het .Sophie Scholl-plein

Sophie Scholl was een moedige jonge Duitse vrouw, die samen met een groep studenten actief was in de verzetsgroep Die Weisse Rose. Ze verspreidden samen een aantal pamfletten, waarin ze de Duitsers opriepen om zich geweldloos te verzetten tegen het Naziregime. Sophie Scholl werd op 18 februari 1943 samen met onder meer haar broer gearresteerd en enkele dagen later onthoofd door de Nazi's. Na de oorlog groeide Sophie Scholl uit tot een van meest inspirerende figuren uit de Duitse en dus Europese geschiedenis. Zij was het levende bewijs dat er wel degelijk ook Duitse mensen waren die zich verzetten tegen de Nazi-gruwel. Met haar grote morele moed is zij een grote inspiratiebron geworden voor vooral de jonge naoorlogse generaties.

Jan Mertens: "Dat Leuven het Fochplein zou omvormen tot het Sophie Scholl-plein zou een enorme symbolische betekenis hebben. Van een klassieke 'oorlogsheld' als maarschalk Foch zouden we gaan naar een heel ander soort held, iemand die bewijst hoe je je kunt verzetten tegen de gruwelijks oorlogslogica. Zo zouden we in het hart van de stad een echt vredesplein krijgen. Leuven heeft zo geleden onder de oorlogen van de 20ste eeuw. Met het Sophie Scholl-plein zou Leuven zich voluit Europees profileren en een manier vinden om zich te blijven verbinden met het verleden, maar op zo'n manier dat het de generaties van de toekomst kan inspireren."

Frans Dumont: "Met zo'n naam zijn er ongelooflijk veel mogelijkheden voor Leuven. Er kunnen samenwerkings- en culturele projecten worden opgestart met Duitsland. Er zijn veel mogelijkheden om met deze historische figuur tentoonstellingen op te zetten en vormingsprojecten samen met de scholen. Het feit dat Scholl werd opgepakt aan de universiteit van München biedt ook kansen om de Leuvense universiteit actief bij dit project te betrekken. Het zou symbolisch erg veelzeggend zijn als in onze stad de Leuvense doden van het Martelarenplein via de 'Europese' lijn die de Bondgenotenlaan is verbonden zouden worden met een positieve en inspirerende dimensie van de Duitse geschiedenis."

Wij zullen de volgende weken personen uit andere partijen en middengroepen aanspreken over ons idee, en hopen op een brede steun voor ons vredesproject.

(Zie ook de bijlage voor een verdere uitwerking van ons project.)

Jan Mertens en Frans Dumont (gemeenteraadslid)