Maak van de Centrale Werkplaatsen een echt groen toekomstproject

25 April 2006

Op de voormalige Centrale Werkplaatsen wordt een ambitieus woningbouwproject gerealiseerd door de stad Leuven en projectontwikkelaar Matexi. Groen! is tevreden dat deze oude stadskanker wordt aangepakt, dat betaalbare woningen worden gebouwd voor gezinnen en dat nieuwe gemeenschapsruimte wordt gecreëerd voor onder meer jeugd, sport en ontmoeting. We zijn ook blij dat het stadsbestuur bij dit project van plan is een aantal stappen te zetten in de richting van duurzaam bouwen. Tegelijk zou het goed zijn als net op het vlak van duurzaamheid de lat een stuk hoger zou gelegd worden, zodat hier een echt groen toekomstproject kan groeien. Raadslid Sofie Luyten: "Het stadsbestuur dreigt een kans te missen om te kiezen voor een echt toekomstproject. De voorgestelde technologieën en principes zijn niet echt vernieuwend. Het zou beter zijn resoluut te kiezen voor innovatie en duurzaamheid." Momenteel ligt er een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor een deel van de Centrale Werkplaatsen op tafel (179 woongelegenheden). Wat nu voorligt, kan echter nog een stuk beter. Concreet vraagt Groen! een bijsturing van de volgende punten van de ontwerp samenwerkingsovereenkomst:

? Regenwaterrecuperatie en -hergebruik zou voor elke woning verplicht moeten worden. Nu is het enkel voorzien voor de appartementsgebouwen en slechts als optie voor de woningen.

? Voor de verwarmingsinstallaties van de woningen wordt enkel gezegd dat de energiebron gas moet zijn. Groen! pleit ervoor dat er niet gekozen wordt voor de klassieke ketels op gas, maar voor de meest moderne, condenserende gasketels, herkenbaar aan het HR Top label. Het zijn in nieuwbouw trouwens enkel dit soort ketels die gesubsidieerd worden door de distributienetbeheerder Iverlek. Dit is logisch omdat dit de meest zuinige ketels zijn.

? Groen! blijft er voorstander van dat in de appartementsgebouwen of voor de site in zijn geheel gekozen wordt voor Warmtekrachtkoppeling of WKK, in de lijn van ons recente voorstel voor wijkverwarming. Met deze moderne en efficiënte techniek wordt tegelijk warmte en elektriciteit geproduceerd op een veel efficiëntere manier dan de klassieke gescheiden productie.

? Het sluitstuk van de overeenkomst, namelijk een luchtdichtheidstest van de nieuwe woningen na afwerking, ontbreekt. Nochtans kunnen op die manier de werkzaamheden op een degelijke manier worden gecontroleerd en resultaten worden gegarandeerd.

? Zonneboilers worden enkel in optie aangeboden. Nochtans kan met een zonneboiler op een eenvoudige en milieuvriendelijke manier in de helft van de jaarlijkse warmwaterproductie worden voorzien. De meerprijs van een zonneboiler is na ongeveer 10 jaar tijd terugverdiend. De stad Leuven kan tussenkomen in de hogere investeringskost waardoor de toekomstige bewoners na 10 jaar enkel nog van de voordelen kunnen genieten.

? Het voorgestelde E-peil van de woningen (dat weergeeft hoe goed de woning presteert op energievlak) voldoet aan de huidige nieuwe regelgeving, maar ligt nog altijd boven het economisch en energetisch optimum zoals berekend door de KULeuven. Groen! vraagt dat het E-peil verder wordt aangescherpt zodat de toekomstige bewoners optimaal kunnen genieten van een energetisch comfort tegen een aanvaardbare prijs. Uit deze voorbeelden blijkt dat er nog heel wat verbeteringen mogelijk zijn.

"De bijkomende aanpassingen die Groen! vraagt, zullen de toekomstige bewoners ten goede komen. Zij zullen gevoelig kunnen besparen op hun rekening van water en energie en kunnen genieten van meer comfort," verduidelijkt raadslid Sofie Luyten. Bovendien betreurt Groen! dat het advies van de werkgroep energie van het Platform Lokale Agenda 21 niet werd ingewonnen. Groen! stelt voor om ook bij de andere deelprojecten voluit de duurzame kaart te trekken. Zo vragen we dat er in navolging van het voorstel van de werkgroep energie van het platform lokale agenda 21 alvast PV-zonnepanelen op het dak van hal 9, het toekomstige jeugdcentrum, zullen worden geplaatst. We stellen ook voor dat er binnen de betrokken diensten (van stad of stadsbedrijf) personeelsleden worden gevormd die deskundig zijn in deze materie en er zo mee voor kunnen zorgen dat steeds de meest innovatieve mogelijkheden worden gekozen.

Sofie Luyten, gemeenteraadslid Marleen Demuynck, gemeenteraadslid en vertegenwoordiger van Groen! in het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven Jan Mertens, voorzitter