Maak perrons veiliger

12 December 2009

In een station als Leuven passeren relatief veel hogesnelheidstreinen, en ook een aantal snelle IC-treinen tegen een behoorlijke snelheid zonder te stoppen in het station. Zij gebruiken daarvoor sporen die ook veel gebruikt worden voor de drukste verbindingen (sporen 2 en 3). Daardoor komt het regelmatig voor dat zo'n erg snelle trein door het station raast, terwijl er erg veel volk op het perron staat te wachten. Voorbeeld in Leuven. 's Morgens tijdens de week is er een P-trein om 7.41 en om 7.50 uur op spoor 2. Op spoor 3 is er een IC-trein naar Genk om 7.38 uur. Als de trein van 7.41 vertraging heeft, wat zeer regelmatig voorkomt, staat er meestal veel volk op het perron tussen spoor 2 en 3. Net op dat moment komt er een hogesnelheidstrein van DB voorbij op spoor 3, die soms echt snel rijdt. De verwittiging voor de reizigers die voorzien is, is al bij al te beperkt. Er is wel aangegeven op het bord van spoor 3 dat er een 'voorbijrijdende trein' is. En er wordt omgeroepen dat er een trein voorbij zal komen. Soms wordt er pas omgeroepen als de trein al in het station is, soms wordt er niet omgeroepen. Veel mensen zijn soms niet oplettend, zo vroeg. Veel mensen hebben ook een hoofdtelefoon op, waardoor ze geen aankondigingen kunnen horen. Sommige mensen zijn ook doof, en kunnen de aankondiging sowieso niet horen.

Deze situatie moet zich ook in veel andere stations voordoen.

Raadslid Frans Dumont: "Wij vragen aan het stadsbestuur om er bij de NMBS en Infrabel op aan te dringen om na te denken over een verbetering van de veiligheid op de Leuvense perrons. Wij stellen voor dat er wordt nagedacht over haalbare oplossingen die in Leuven, maar ook in andere stations, tot een betere situatie zouden leiden. Een niet al te complexe oplossing zou erin bestaan dat op het perron in kwestie een reeks oranje zwaailichten wordt aangebracht, vergezeld van een speciaal geluidssignaal. Dat alles zou dan automatisch geactiveerd kunnen worden zodra een snelle trein het station nadert. Op die manier is de extra aankondiging ook niet enkel afhankelijk van een menselijke omroeper. Het omroepen zelf kan gewoon doorgaan zoals nu, maar een extra middel is toch niet onnuttig."

Frans Dumont, gemeenteraadslid