Leuvense circulaire bedrijfsparkmanager kan zichzelf terugverdienen

17 Januari 2018

Bedrijventerreinen kunnen een hefboom worden van een economie die kringlopen sluit in plaats van hulpbronnen verspilt. Groen wil dat Leuven een circulaire bedrijfsparkmanager aanstelt die dat gaat onderzoeken en organiseren. Bedrijventerreinen zijn niet altijd het toonbeeld van duurzaamheid. De bedrijven werken er vaak (letterlijk en figuurlijk) naast elkaar in gebouwen die op zich niet even duurzaam zijn. Dat kan anders en .

circulair

Het is belangrijk dat we de volgende jaren snel evolueren naar een meer circulaire economie. Ook op de bedrijventerreinen. Enkele pistes:

  • Bedrijfsgebouwen als materialenstock: je kunt de gebouwen zo voorzien dat alle componenten herbruikbaar zijn.
  • Circulaire grondstof: het afval van het ene bedrijf kan een waardevolle grondstof voor een ander bedrijf zijn.
  • Restwarmte: de hoeveelheid warmte die het ene bedrijf te veel heeft, kan nuttig zijn voor een ander bedrijf.
  • Groepsaankopen: bedrijven kunnen samen materialen en grondstoffen inkopen.
  • Smart grid: bedrijven kunnen samen hernieuwbare energie opwekken, onderling gebruik en/of opslaan.

Er is ontzettend veel mogelijk, als we de klik maken naar een samenwerkingsmodel voor een nieuwe en meer duurzame economie. Circulaire bedrijventerreinen kunnen daarin als een belangrijke hefboom functioneren (dat bewijzen ook enkele internationale voorbeelden).

Wouter Florizoone (lid partijbestuur): "Wij willen dat Leuven zich gaat profileren als dé circulaire stad van Vlaanderen. Met de universiteit als kenniscentrum zijn er enorme mogelijkheden. We stellen voor dat Leuven een circulaire bedrijfsparkmanager aanstelt die de dynamiek kan aanzwengelen en op de bestaande en toekomstige bedrijventerreinen circulaire projecten op gang brengt. We willen op korte termijn het huidige potentieel bij de 200 aanwezige bedrijven (op het Researchpark en aan de Ambachtenlaan) in kaart brengen. Op basis van die inventaris kunnen we meteen van start gaan met prioritaire projecten. We willen deze beleidsfocus volwaardig integreren binnen het werk van Leuven MindGate, om de wisselwerking van kennisontwikkeling en concrete proefprojecten waar te maken. Een succesvolle manager voor een circulair bedrijfspark zal zichzelf ook meermaals terugverdienen, met een enorme efficiëntie- en duurzaamheidswinst."

Thomas Van Oppens (gemeenteraadslid, commissie economie): "Wij willen dat Leuven zich echt gaat opwerpen als een voorloper en trekker rond dit thema. Leuvense ervaringen kunnen belangrijk zijn voor de eigen bedrijven, maar kunnen ook een inspiratie zijn in de intergemeentelijke samenwerking. We gaan er ten slotte ook van uit dat het mogelijk moet zijn om voor dit soort projecten veel Vlaamse of Europese middelen naar onze stad te halen. We zullen het punt dan ook agenderen in de commissie."

Wouter Florizoone en Thomas Van Oppens