Groen Leuven pleit voor sterkere inzet Leuvens energieloket in energiecrisis

03 Februari 2022

Groen Leuven pleit voor sterkere inzet Leuvens energieloket in energiecrisis

Tijdens de gemeenteraad van 31 januari 2022 heeft Frouke Wouters, fractieleider van Groen, voorgesteld om via het Leuvens energieloket Leuvenaars die geconfronteerd worden met de hoge energieprijzen, te adviseren en de weg te wijzen naar betere energiecontracten en een lager energieverbruik. Groen Leuven stelt bovendien voor dat het energieloket meer aanwezig is in de verschillende buurten. “Elke Leuvenaar die zich zorgen maakt over zijn of haar energiefactuur of betalingsmoeilijkheden ondervindt, moet zich gesteund voelen door de stad”, aldus Wouters. “Met dit voorstel willen we een Leuvens antwoord formuleren op de stijgende energieprijzen.” Het voorstel werd bijna unaniem goedgekeurd door de raad.   Inmiddels is de federale regering over de brug gekomen met een pakket aan maatregelen om de pil te verzachten. Dat is alvast positief maar het blijft duidelijk: de jaarafrekeningen zullen bij zo goed als elke burger hoger uitvallen dan vorig jaar. De jaarafrekening betalen is één ding, ook de maandelijkse voorschotfacturen zullen met grote zekerheid bij zo goed als iedereen stijgen. En dat kan ervoor zorgen dat de energiefactuur een grote hap uit de gezinsbudgetten neemt. Ook in Leuven maken mensen zich daar zorgen over.  Frouke Wouters: “We vernamen in de commissie sociale zaken dat het OCMW klaar staat om, waar nodig, financieel bij te springen voor wie zijn of haar energiefacturen niet meer kan betalen, of je nu sociaal tarief hebt of niet. Dat is uiteraard goed nieuws. We moeten er echter ook op toezien dat Leuvenaars die niet gekend zijn bij het OCMW maar door de energiecrisis misschien voor het eerst moeite zullen hebben om hun facturen te betalen, bij de stad terechtkunnen.”  Daarom wil Groen Leuven dat de stad de komende maanden een sterk initiatief neemt om met helder advies iedere Leuvenaar te ondersteunen. De stad moet de mensen horen, en vooral wapenen tegen deze energiecrisis.  Energieloket promoten bij alle Leuvenaars  Frouke Wouters: “We stellen voor om het energieloket van de stad daarvoor als toegangspoort te gebruiken, en dit te promoten naar elke Leuvenaar die vragen heeft over zijn/haar energiefactuur en/of energieverbruik. Evident doet het energieloket dat in nauwe samenwerking met de energieconsulenten van het OCMW, zodat wie recht heeft op een financiële tussenkomst, die ook krijgt. De energiecoaches van de stad die het energieloket bemannen, zijn zeer goed geplaatst om Leuvenaars te helpen bij de analyse van hun factuur en bij de keuze van een energieleverancier en -contract. Ze kunnen hen ook toeleiden naar tools voor slim energieverbruik. Tegelijkertijd maakt het energieloket de link met de energiezuinigheid of energierenovatie van de woning zelf, en de toekomst van hernieuwbare energie. Net dat laatste zal ervoor zorgen dat burgers in staat zijn om energieschokken op de lange termijn beter op te vangen.”   Energieke zitdagen in buurten   Groen pleit er daarnaast voor om in de komende maanden met extra adviesverlening rond energie naar de Leuvense buurten te trekken. Dat kan met “energieke zitdagen” in buurten, of meer mobiele aanwezigheid in de buurten. Dit als aanvulling op advies aan het loket en digitaal.   Schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers verwelkomde het voorstel en de gemeenteraad keurde het bijna unaniem goed. “Het energieloket heeft de voorbije jaren al heel wat Leuvenaars geholpen met gratis, persoonlijk advies en correcte, objectieve informatie. Mensen weten deze dienstverlening te appreciëren." "Uit de stadsmonitor vorig jaar bleek immers dat 53 % van de Leuvenaars tevreden is over de ondersteuning van de stad op het vlak van hernieuwbare energie en energiebesparing, ten opzichte van 41 % in de overige centrumsteden. Het energieloket is dan ook goed geplaatst om Leuvenaars in deze energiecrisis te adviseren en te ondersteunen”, aldus schepen Dessers.