Stad Leuven gaat op zoek naar solidaire verhuurders

20 Mei 2022

Stad Leuven gaat op zoek naar solidaire verhuurders

Heel wat mensen hebben een kamer leegstaan of verhuren een huis, appartement of studio. Tegelijkertijd zijn heel wat mensen, vaak gezinnen of personen in een kwetsbare situatie, op zoek naar een betaalbare en kwaliteitsvolle plek om te wonen. Stad Leuven gaat daarom op zoek naar solidaire verhuurders. De stad lanceert een oproep om aan een betaalbare prijs te verhuren aan wie het door omstandigheden wat moeilijker heeft en zet de verschillende formules om dat te doen in de kijker. "Als stad doen we heel wat inspanningen om wonen betaalbaar te maken en het aanbod betaalbare, kwaliteitsvolle woningen te vergroten. Zo komen er deze bestuursperiode meer dan zeshonderd extra sociale woningen. Onlangs breidden we ook de huurpremie uit voor wie op de wachtlijst voor een sociale woning staat. Via het sociaal beheersrecht nemen we leegstaande panden in beheer, knappen ze op en verhuren ze via het sociaal verhuurkantoor. Met AG Stadsontwikkeling Leuven voorzien we in een aanbod van betaalbare huurwoningen", licht schepen van wonen Lies Corneillie de initiatieven vanuit de stad toe. "Maar we doen ook een beroep op de Leuvenaars. Heel wat Leuvenaars hebben een kamer leegstaan of verhuren een huis, appartement of studio. Met de campagne 'Solidair verhuren' roepen we hen op om aan een betaalbare prijs te verhuren aan wie het door omstandigheden wat moeilijker heeft. We geloven dat heel wat Leuvenaars goede verhuurders zijn en kunnen zijn. Samen pakken we de woonuitdaging aan", vertelt schepen Corneillie. "Met de campagne 'Solidair verhuren' roepen we de Leuvenaars op om aan een betaalbare prijs te verhuren aan wie het door omstandigheden wat moeilijker heeft. Samen pakken we de woonuitdaging aan." - Lies Corneillie Verschillende formules Verhuurders kunnen een volledige woning verhuren, maar ook een stuk van hun eigen woning. Als ze solidair verhuren, rekenen ze een huurprijs aan die lager ligt dan de gangbare prijzen op de privémarkt. Afhankelijk van de formule krijgen ze daar iets voor terug. Dat kan gaan van advies en ondersteuning op administratief en juridisch vlak, tot een zekere huuropbrengst of de garantie dat de woning aan het einde van de huurovereenkomst in dezelfde staat is als bij de start van de verhuur. Er zijn verschillende mogelijkheden en er kan gezocht worden naar een formule op maat. "Verhuurders worden ontzorgd en betekenen heel concreet iets voor een ander, win-win dus", aldus Corneillie. Infoavond op 8 juni Op 8 juni om 19 uur organiseert de stad in 30CC/Wagehuys een infosessie over solidair verhuren voor eigenaars/verhuurders. Wie geïnteresseerd is om zijn of haar woning of een deel ervan solidair te verhuren, krijgt op deze avond alle informatie over de verschillende formules. Inschrijven kan via https://leuven.be/infoavond-solidairverhuren. Meer informatie over solidair verhuren en de verschillende formules vind je ook op www.leuven.be/solidairverhuren. Geïnteresseerden kunnen met hun vragen ook steeds terecht op het nummer 016 27 49 90 of [email protected].  “Waar het vooral om draait, is dat wie solidair verhuurt iets heel concreet kan betekenen voor wie het door omstandigheden moeilijker heeft. Je helpt mensen aan een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, van waaruit ze een toekomst kunnen uitbouwen. Dat is zo ontzettend veel waard", besluit Corneillie.