Leuven verwelkomt groots Europees congres over duurzame mobiliteit

29 November 2023

Leuven verwelkomt groots Europees congres over duurzame mobiliteit

"De komende dagen verwelkomen we meer dan 900 internationale gasten die zullen kennismaken met verschillende Leuvense initiatieven op het vlak van duurzame mobiliteit. Deze recordopkomst toont aan dat er in binnen- en buitenland veel interesse is voor de mobiliteitskeuzes van onze stad." - David Dessers

Sinds 2021 is schepen van mobiliteit David Dessers namens stad Leuven voorzitter van het Europese mobiliteitsnetwerk POLIS. Daarom verwelkomt de stad op 29 en 30 november het POLIS-congres in de Brabanthal in Leuven. Dit jaarlijks congres is één van de meest toonaangevende Europese conferenties over duurzame stedelijke mobiliteit. Leuven verwelkomt meer dan 900 internationale gasten, een recordaantal. Twee dagen lang staat Leuven in het teken van innovatie in duurzame mobiliteit. Toonaangevende Europese steden en regio’s wisselen uit over de uitdagingen waarvoor we staan en de oplossingen ervoor. Op het einde van het congres geeft de schepen de fakkel door aan de nieuwe voorzitter.

"We willen met Leuven een voortrekkersrol spelen op het vlak van duurzame, toekomstgerichte en inclusieve mobiliteit,” zegt Mohamed Ridouani, burgemeester van de stad Leuven. “We geloven sterk dat samenwerking, niet alleen in onze eigen stad maar ook met andere Europese steden, cruciaal is om die ambitie waar te kunnen maken. POLIS biedt daar het ideale netwerk voor.”

Schepen van mobiliteit David Dessers nam namens stad Leuven het voorzitterschap op: "Als voorzitter hebben we de voorbije twee jaar een leidende rol opgenomen om samenwerking tussen Europese steden en regio's aan te moedigen en het delen van inzichten, innovatieve mobiliteitsoplossingen en goede voorbeelden te bevorderen. De komende dagen verwelkomen we meer dan 900 internationale gasten die zullen kennismaken met verschillende Leuvense initiatieven op het vlak van duurzame mobiliteit. Deze recordopkomst toont aan dat er in binnen- en buitenland veel interesse is voor de mobiliteitskeuzes van onze stad."

"Met haar innovatief, duurzaam en inclusief mobiliteitsbeleid kan Leuven zich meten met een groeiende groep van toonaangevende Europese steden. We mogen het Leuvense voorzitterschap van POLIS gerust een groot succes noemen. De oplossingen die hier worden uitgerold zijn een inspiratie voor de andere steden in ons netwerk", stelt Karen Vancluysen, secretaris-generaal van POLIS.

Rijkgevuld programma

Naast plenaire en themasessies over onder meer inclusieve mobiliteit, e-mobiliteit, deelmobiliteit en autonoom rijden, kunnen deelnemers een bezoek brengen aan 13 concrete projecten. Ze kunnen bijvoorbeeld kennismaken met het circulatieplan in de binnenstad, verschillende fietsinfrastructuurprojecten en het aanbod aan deelmobiliteit. Exposanten uit de onderzoekswereld en industrie en mobiliteitsaanbieders en -organisaties zoals imec, Yunex Traffic, TMLeuven en EIT Urban Mobility zijn bovendien aanwezig op de expo.

It's the economy, stupid!

Het congres opent met een plenaire sessie ‘It’s the economy, stupid’. In zijn keynote stelt internationaal expert in innovatie en toekomstige mobiliteit Philippe Crist dat economie en ecologie elkaar niet in de weg staan in de transitie naar duurzame mobiliteit, meer nog, ze versterken elkaar. Crist stelt dat burgers zich geen zorgen hoeven te maken dat elektrische wagens onbetaalbaar zijn. In de toekomst zullen burgers immers meer en meer gebruik maken van mobiliteitsdiensten op maat, zoals deelvoertuigen, mobiliteitsapps en geconnecteerde mobiliteit. Volgens Crist betekent deze transitie van voertuigbezit naar mobiliteitsdiensten tegelijkertijd een stevige boost voor de Europese economie.

Recent onderzoek toont aan dat in verschillende Europese steden, waaronder Leuven, het privaat autobezit jaar na jaar afneemt. Onder meer Luca de Meo, CEO van de Renault Group, zal tijdens het panelgesprek nadien ingaan op deze transitie en hoe de Europese auto-industrie voluit de kaart trekt van mobiliteitsdiensten op maat.

Donderdagmiddag sluit het congres af met de plenaire sessie ‘Winning elections with sustainable mobility’ waarin professor Stefaan Walgrave een lezing verzorgt, gevolgd door een panelgesprek met verschillende Europese schepenen van mobiliteit.

Het volledige programma vind je hier: https://www.polisnetwork.eu/2023-annual-polis-conference/

Vooraanstaand netwerk

POLIS is het vooraanstaande netwerk van Europese steden en regio's die samen werk maken van duurzame mobiliteit. Binnen dat netwerk staat de uitwisseling van kennis en ervaringen centraal. POLIS maakt onderzoek en innovatie op het vlak van mobiliteit toegankelijk voor steden en regio's en zorgt voor de agendabepaling van de Europese besluitvormings- en financieringskaders rond stedelijke mobiliteit. Het netwerk telt momenteel een 115-tal leden, waaronder heel wat Belgische steden zoals Leuven, Gent, Brugge, Mechelen, Antwerpen en Genk, maar ook het Brussels Gewest, Vlaanderen, GRE Liège, imec en KU Leuven. Leuven is lid sinds 2014.