Leuven River Upcycling combineert sport met hergebruik van afval

03 Oktober 2021

Leuven River Upcycling combineert sport met hergebruik van afval

Op 3 oktober gaven de Leuvense kajakclub KSKCL, Dijlejutters en JCI Leuven vzw in maakleerplek in Leuven de aftrap voor het project 'Leuven River Upcycling'. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met talrijke partners binnen maakleerplek, zoals High Tech Lab, Honk vzw, Arktos, Reisburo Roulot, LE(J)ON, CORE en ook de vzw Leuven 2030. Stad Leuven steunt het initiatief. Kajakkers verzamelen afval uit de Vaart en de Dijle, dat vervolgens verwerkt wordt tot nieuwe producten, die bruikbaar zijn voor sportclubs in het Leuvense. Naast het ophalen of 'jutten' van drijvende plastics en het hergebruik ervan, zet het project iedereen heel laagdrempelig aan tot sporten in de buitenlucht. "Wat enkele maanden geleden begon vanuit twee aparte verenigingen is uitgegroeid tot een groots initiatief met veel partners", vertelt initiatiefnemer Daan Van Tassel van de Dijlejutters. "De Dijlejutters van de Leuvense kajakclub KSKCL organiseren al sinds 2018 regelmatig opruimacties op de Dijle." JCI Leuven vzw, een vereniging voor jonge ondernemende mensen die een positieve impact willen creëren voor de lokale gemeenschap, wilde eveneens kajaks ter beschikking stellen op de Dijle en de Vaart in ruil voor het ophalen van afval. Gelijkaardige initiatieven bestaan al in Mechelen, Gent, Brussel en andere steden. Op die manier kunnen kajakkers de waterlopen proper maken, terwijl ze aan sport doen. "De twee verenigingen hebben elkaar in 2020 vanuit een gedeelde interesse gevonden", vult Lisa Deweirdt van JCI Leuven aan. "We werkten dit voorjaar de vaartrajecten uit en zorgden voor materiaal met financiële ondersteuning van Tofsport vzw. We stemden het project en de trajecten af met Peddelsport Vlaanderen, Sport Vlaanderen, de Vlaamse Waterweg en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)." Ontvangst van kajakkers In de Leuvense maakleerplek ontvangen de jongeren van Honk vzw en Arktos iedereen die graag het water op wil en daarmee wil bijdragen aan het project. Vanaf de steiger van de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW) langs de Kolonel Begaultlaan kan je vervolgens na reservatie met de kajak de Vaart op, op zoek naar zwerfafval, en genieten van de omgeving. Op woensdagen en vrijdagen in oktober kan je vaartochtjes van 90 minuten reserveren op de Vaart. Reserveren doe je hier.  Verwerking van plastic afval tot sticks, pallets en peddels In maakleerplek wordt het gejutte afval vervolgens verzameld en gesorteerd. Het High Tech Lab binnen maakleerplek vormt het plastic afval om tot grondstof en maakt er nieuwe producten van voor Leuvense sportclubs, zoals sticks, pallets of peddels. Dit maakt onderdeel uit van de 'plastic innovation challenge' georganiseerd door LE(J)ON.  Circulaire stad "Dit past helemaal binnen het samenwerkingsmodel dat we met Leuven 2030 uitdragen", zegt Katrien Rycken van Leuven 2030. "Samenwerken - sportclubs, burgers, kennisinstellingen, studenten en sociale organisaties - aan een duurzaam Leuven, het kan ook creatief en sportief. Om onze klimaatambities waar te maken hebben we talrijke diverse partnerschappen nodig waarin sterktes gecombineerd worden om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Een tot de verbeelding sprekend project als dit is een rake illustratie en waardevolle proeftuin voor wat in heel onze samenleving nodig is om onze welvaart en veerkracht vast te houden." "Met dit project zetten we opnieuw een stap richting een circulaire stad, een stad waar we duurzaam omspringen met kostbare grondstoffen, afval zien als grondstof en de kringloop van materialen sluiten." - David Dessers & Thomas Van Oppens Naast het verzamelen en valoriseren van afval, wil het project een breed publiek betrekken en bewust maken van de hoeveelheid afval die fauna en flora in rivieren bedreigt. "Elke dag opnieuw werken we aan een proper en afvalvrij Leuven. Dat we op sport- en waterliefhebbers kunnen rekenen om ook onze rivieren proper te houden, vinden we geweldig!", zegt schepen van afvalbeleid Thomas Van Oppens, die eerder al mee ging jutten. "Daarnaast blijven we inzetten op sensibilisering: ieder van ons is verantwoordelijk voor een proper Leuven, afval hoort in de vuilnisbak, niet op straat en al zeker niet in de waterlopen." "Met dit project zetten we opnieuw een stap richting een circulaire stad, een stad waar we duurzaam omspringen met kostbare grondstoffen, afval zien als grondstof en de kringloop van materialen sluiten", besluit schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers. Toekomst Als het project succesvol blijkt, dan zullen er in 2022 nieuwe vaartrajecten opstarten op de Dijle met extra boten, waarmee meer afval opgehaald kan worden voor hergebruik. De bedoeling is dan ook om deze comfortabele duoboten, eventueel aangevuld met kajaks onder begeleiding van de Leuvense Kajakclub, ter beschikking te stellen van scholen en verenigingen