Stad Leuven stimuleert klimaatrobuust wonen

19 December 2022

Stad Leuven stimuleert klimaatrobuust wonen

"Met klimaatadaptieve maatregelen op het openbaar domein trachten we de gevolgen van de klimaatverandering te beperken maar het is belangrijk dat Leuvenaars zelf ook maatregelen nemen in hun eigen woning en tuin. Door ons subsidiereglement aan te passen en uit te breiden willen we inwoners daarin volop ondersteunen." - David Dessers

De klimaatverandering laat zich steeds meer voelen. Leuvenaars kunnen mee helpen om de stad te wapenen tegen de gevolgen ervan door hun woning en tuin klimaatrobuust te maken. Om inwoners daartoe te stimuleren past de stad haar bestaand subsidiereglement voor regenwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en groendaken aan. Zo kunnen bijvoorbeeld ook huurders voortaan een beroep doen op de subsidies en krijg je ook financiële steun voor het plaatsen van een regenton, het planten van een boom in de voortuin en het installeren van een retentiedak. Na goedkeuring door de gemeenteraad treedt het reglement in voege op 1 januari 2023.

"Het afgelopen jaar waren de gevolgen van de klimaatverandering erg zichtbaar en voelbaar: langere en ernstigere droogteperiodes, zwaardere regenval en meer en langere hittegolven. Met klimaatadaptieve maatregelen op het openbaar domein en in onze eigen gebouwen trachten we deze gevolgen te beperken. Maar dat is niet voldoende als je weet dat de totale grootte van privé-eigendommen in Leuven die van het openbaar domein overstijgt", vertelt David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid. "Het is dus belangrijk dat Leuvenaars zelf ook maatregelen nemen in hun woning en tuin. Als we dit allemaal doen, maken we ons als stad minder kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Door ons subsidiereglement aan te passen en uit te breiden willen we inwoners daarin volop ondersteunen." Door bijvoorbeeld je voortuin te ontharden of er een boom in te planten, wordt het in je huis en tuin koeler tijdens de hete zomermaanden en kan het water makkelijker weg bij zware regenval.

"Met klimaatadaptieve maatregelen op het openbaar domein trachten we de gevolgen van de klimaatverandering te beperken maar het is belangrijk dat Leuvenaars zelf ook maatregelen nemen in hun eigen woning en tuin. Door ons subsidiereglement aan te passen en uit te breiden willen we inwoners daarin volop ondersteunen." - David Dessers

Nieuwigheden

Het bestaande subsidiereglement voor regenwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en groendaken was verouderd en voldeed niet langer aan de verhoogde ambities die stad Leuven vooropstelt rond klimaatadaptatie. Waar het oude reglement haast uitsluitend op het waterbeleid focuste, heeft het vernieuwde reglement een bredere focus op biodiversiteit en vergroening en wil het het hitte-eiland effect temperen.

"We scherpen sommige voorwaarden en regels aan om elke aanvraag in de richting van de oplossing of techniek te sturen die het meest waardevol is voor de biodiversiteit. Bovendien kun je voortaan premies krijgen voor het plaatsen van een regenton, het planten van een boom in de voortuin en het installeren van een retentiedak. Dat is een dak dat het water tijdelijk vasthoudt. Nieuw is ook dat huurders en verenigingen van mede-eigenaars beroep kunnen doen op deze premies. Ook het subsidiebedrag voor het opbreken van verharde oppervlakken wordt verhoogd. Zo krijg je voor de eerste 10 m² 100 euro", aldus schepen Dessers.

Bestaande initiatieven

De stad neemt zelf al heel wat maatregelen in het openbaar domein en rond het eigen patrimonium. Bij de heraanleg van straten en pleinen vervangt de stad bijvoorbeeld zoveel mogelijk asfalt en beton door groen. Denk aan de heraanleg van de Huttelaan, de Tweekleinewegenstraat en het Sint-Agathaplein.

De stad moedigt inwoners ook met andere initiatieven aan om hun woningen en tuinen zo klimaatrobuust mogelijk te maken zoals met de campagne Hier dringt het door, een premie voor het aanleggen van een geveltuin en gratis advies van een tuinranger voor een natuurvriendelijke tuin.

Het nieuwe reglement ligt vanavond ter goedkeuring voor op de gemeenteraad en treedt na goedkeuring vanaf 1 januari 2023 in werking. Je vindt de reglementen terug op de website van de stad Leuven.