Hier dringt het door!

21 Januari 2022

Hier dringt het door!

Leuvenaars kunnen voorstellen indienen om het openbaar domein verder te ontharden Stad Leuven wil het openbaar domein waar het kan ontharden. Op die manier kan regenwater maximaal in de bodem dringen, wordt het grondwatervoorraad op peil gehouden en is er minder kans op wateroverlast. Tegelijk zorgt meer groen en minder verharding ervoor dat de stad groener, gezonder is en frisser in de zomer. Dirk Vansina, schepen van openbare werken en David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid: "We roepen de Leuvenaars op om zelf locaties in hun buurt voor te stellen die we kunnen ontharden." Dat kan tot en met 20 februari via www.hierdringthetdoor.be. Een jury selecteert acht locaties die de stad dit najaar zal ontharden en vergroenen. Leuven wapent zich tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Bijvoorbeeld door in grote stadsvernieuwingsprojecten veel ruimte te maken voor water en groen. Maar ook op kleine schaal wil de stad een verschil maken. "Waar het kan, breken we bestrating (bv. asfalt of beton) op en planten we groen aan. Dat heet ontharden", zegt schepen Vansina. "Zo kan de bodem meer regenwater opnemen, blijft de grondwatervoorraad op peil en is Leuven beter beschermd tegen overstromingen." "Inwoners en bezoekers kunnen tot en met 20 februari een locatie indienen om te laten ontharden. Bijvoorbeeld een hoekje in de straat dat wat groen kan gebruiken." - David Dessers  "De voorbije zomer met extreme regenval maakte nog maar eens duidelijk hoe belangrijk het is om te investeren in een groene en klimaatrobuuste stad", aldus schepen Dessers. "In een stad met meer groen en minder beton kan het water makkelijk in de bodem sijpelen en is er minder kans op wateroverlast. Bij extreme hitte warmt een stad met veel groene plekjes bovendien minder op. Al dat groen zorgt bovendien voor een aangenaam straatbeeld en ook de biodiversiteit vaart er wel bij. Er zijn dus meer dan genoeg redenen om volop te investeren in meer groen en minder beton." "Op het openbaar domein zetten we al geruime tijd in op ontharden. Bij elke heraanleg van een straat kiezen we voor meer groen in plaats van verharding en voor waterdoorlatende materialen. Opritten naar huizen en parkeervakken worden bv. waterdoorlatend aangelegd", vervolgt schepen Vansina. Op sommige plekken in het centrum gebeurden al kleinere ingrepen waarbij bestaande verharding wordt weggenomen. Zo werden in de Penitentienenstraat en de Koning Leopold I-straat de boomvakken vergroot. Maar ook buiten het centrum probeert de stad zoveel mogelijk plekken te ontharden, zoals in de Casinolaan in Wijgmaal en in de wijk 's Hertogenwijngaard. De komende maanden zullen er werken starten in de Partisanenstraat en op het pleintje in de Laurent-Benoit Dewezlaan in Kessel-Lo met dezelfde doelstelling: overbodige verharding opbreken en groen aanplanten. Draag zelf een steentje weg "Zorgen voor onze planeet en onze stad is een opdracht van ons allemaal. We willen deze transitie samen met de Leuvenaars voltrekken. De stad lanceert daarom nu een oproep waarbij inwoners en bezoekers zelf een locatie kunnen indienen om te laten ontharden", aldus schepenen Vansina en Dessers. De stad zoekt verharde plekjes die vandaag geen functie hebben en die ze daarom kan ontharden. Kleine, makkelijk en efficiënt te ontharden locaties van maximum 50 m². Bijvoorbeeld een hoekje in de straat dat wat groen kan gebruiken, of een plek die iemand regelmatig passeert onderweg naar school. Voorstellen zijn welkom op www.hierdringthetdoor.be tot en met zondag 20 februari. Daarna beoordeelt een jury die bestaat uit medewerkers van verschillende stadsdiensten de voorstellen. De jury selecteert acht locaties die de stad nog dit najaar zal ontharden.