Klimaatneutraal word je niet in bijberoep

18 Maart 2013

Een grondige analyse van het wetenschappelijk rapport voor Leuven Klimaatneutraal 2030 bevestigt volgens Groen alleen maar hoe cruciaal het is dat het stadsbestuur voluit gaat voor een diepgaande omslag in het beleid. Groen stelt enkele structurele maatregelen voor op korte termijn. Het SEAP dat in maart op de gemeenteraad voorligt, stelt ons voorlopig nog niet gerust. Na op de publicatie van het wetenschappelijk rapport voor Leuven Klimaatneutraal 2030 (LKN) hebben we, zoals aangekondigd, ondertussen een grondige analyse gemaakt (zie bijlage bij dit bericht).

onze eerste reactie

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): "Onze eerste indruk is bevestigd. Leuven kan klimaatneutraal worden, maar dat zal niet vanzelf gaan. Oplossingen uit het verleden leiden niet tot de gewenste emissiereducties, en zorgen ervoor dat de (schaarse) middelen in verkeerde opties worden geïnvesteerd. Als het stadsbestuur een echt mobiliteitsbeleid wil en kiest voor een 33-33-33 verdeling tussen auto, openbaar vervoer en fiets, dan moet het ophouden met te verkondigen dat we nog rustig een centrumparking (want dat is de aangekondigde Bruulparking) kunnen bouwen voor bezoekers aan onze stad. Wat wil het stadsbestuur echt? Dat weten we nog altijd niet. Het bestuursakkoord is weer eens een maand uitgesteld, naar de gemeenteraad van april. En de meerjarenbegroting komt pas tegen eind 2013. We willen nu wel eens weten wat deze meerderheid echt van plan is. Is LKN een overkoepelend kader, wat het zou moeten zijn, of is het een project naast de andere? Klimaatneutraal lukt alleen maar als de stad er voluit voor gaat, en niet in bijberoep."

Jan Mertens (voorzitter): "Het klimaatrapport verschuift de focus wat van 2030 naar 2050. Maar zelfs dan is het van het grootste belang om nu op korte termijn structurele keuzes te maken. Daarom willen we op korte termijn de volgende dingen: (1) Schep duidelijkheid over een organisatiestructuur die uitgaat van samenwerking op basis van gelijkwaardigheid tussen de actoren en van participatie. (2) Creëer een mechanisme dat alle investeringen toetst op klimaatneutraliteit. We moeten nu absoluut vormen van 'lock-in' vermijden, het vastzetten dus van grote sommen geld in oplossingen uit het verleden. Deze toetsing zou voldoende onafhankelijk moeten kunnen gebeuren. (3) Start met de uitwerking van de hefbomen die we nodig zullen hebben, zoals een lokaal energiebedrijf. (4) Denk snel een innovatieve financieringstructuur uit. Het aangekondigde klimaatfonds ? als dat er al komt ? is een goed idee, maar zal niet volstaan. (5) Leg bindende doelstellingen vast voor 2020, 2030 en 2050 en zorg ervoor dat die gelden voor alle departementen. (6) Zorg voor een goede monitoring die onafhankelijkheid garandeert."

David Dessers (gemeenteraadslid): "De gemeenteraad van 25 maart bespreekt het zogenaamde SEAP (= Sustainable Energy Action Plan) dat Leuven moet voorleggen in het kader van het Burgemeestersconvenant. Het is goed dat dit SEAP er eindelijk is, en we zullen het ook goedkeuren. Maar het plan stelt ons nog lang niet gerust. Het is goed dat tussentijdse doelstellingen voor 2020 worden vastgelegd, maar dat is niet genoeg om als een volwaardig SEAP te worden beschouwd. Daarvoor moet het ook concrete acties en hun financiële vertaling bevatten. In het SEAP dat voorligt, staat enkel een reeks 'suggesties'. Pas als we zicht hebben op het gedetailleerd bestuursakkoord, op de meerjarenbegroting en op een beter uitgewerkt SEAP zullen we kunnen beoordelen of het stadsbestuur werkelijk van plan is om Leuven klimaatneutraal te maken."

Fatiha Dahmani, David Dessers en Jan Mertens

BIJLAGEN:
analyse_klimaatrapport_en_seap.pdf