Keuze voor Bruulparking is nefast voor buurt en klimaatneutrale stad

12 Maart 2015

Tijdens een persconferentie kondigde het stadsbestuur vandaag aan dat de Bruulparking er zal komen. Die keuze is inhoudelijk zonder meer verkeerd. De manier waarop de gemeenteraad en de omwonenden voor schut worden gezet door het stadsbestuur is ook onaanvaardbaar. Het college wil blijkbaar in snelheid een beslissing over de bouw van de Bruulparking forceren. De bouw van de Bruulparking wordt gekoppeld aan een 'visie' over het parkeerbeleid in de benedenstad. David Dessers (gemeenteraadslid): "Wat men nu doet, is echt ongehoord. Het college kondigt een beslissing aan, lang voor er enige discussie over is geweest in de gemeenteraad. Er is nu inderhaast een commissie bijeengeroepen op woensdag 18 maart, en de gemeenteraad vergadert pas op 23 maart. Maar nu wil men al aankondigen 'dat de gemeenteraad zal beslissen tot de bouw van de Bruulparking'. Onvoorstelbaar. In een debat over de parking enkele maanden geleden kondigde schepen Ridouani aan dat er eerst overleg zou komen met de buurt. Niets van dat alles? Terwijl er nog steeds geen omvattende mobiliteitsvisie is voor het hele stedelijk gebied, terwijl de meningsverschillen tussen beide meerderheidspartijen over met name mobiliteit oplopen, terwijl men het niet eens nodig vindt de oprichting van een mobiliteitsdienst te overwegen, wil men nu wel snel even dit nefaste project erdoor duwen. Wat men hier wil doen, is echt onaanvaardbaar.  Het stadsbestuur beseft dat het nooit een bouwvergunning zal krijgen voor een Bruulparking. Haar eigen mobiliteitsplan uit 2004 maakt dat onmogelijk. Het Ruimtelijk Structuurplan Leuven (RSL) wordt daarom in zeven haasten aangepast. De ironie wil dat het stadsbestuur al bezig was aan een grondige bijsturing van dit RSL, maar de vooropgezette timing niet haalt. Door nu plots één passage van het oude plan te wijzigen, verandert het college de eigen spelregels. "

Volgens Groen zijn er alleen maar redenen om niet over te gaan tot de bouw van deze parking. We moeten integendeel nu de toekomstgerichte keuzes maken voor een ander parkeermodel:

  • Een nieuwe centrumparking zal hoe dan ook méér auto's naar het centrum van Leuven brengen. Hoe kan je dit rijmen met de klimaatneutrale doelstellingen van de stad? De hele Ridderbuurt zal een extra verkeersdruk voelen door deze parking.
  • Zowel uit de uitgevoerde parkeerstudie als uit tellingen blijkt dat er geen nood is aan een nieuwe parking. Een recente telling op een zaterdagnamiddag wees uit dat er op dat moment nog 1.700 plaatsen leegstonden in andere parkings (enkele parkings zoals die van Kop van Kessel-Lo niet eens meegerekend).
  • De parking is dus niet nodig, zeker als je weet dat er aan de Vaart een parkeertoren met 1.000 parkeerplaatsen in aanbouw is. In plaats van in te zetten op een nieuwe centrumparking kan je de bestaande capaciteit beter trachten te benutten en inzetten op randparkings met een goede verbinding via openbaar vervoer.
  • De benedenstad is een gebied waar de grondwaterspiegel hoog staat. De Dijle stroomt langs De Bruul. Wat gaan de gevolgen zijn van de bouw van de parking voor de waterhuishouding in het gebied en voor de omwonenden, die vandaag reeds regelmatig kampen met wateroverlast?
  • Overleeft park De Bruul een ondergrondse parking? Wij stellen daar ernstige vragen bij. Gezien de moeilijke ondergrond en gezien het voornemen om in drie bouwlagen te gaan bouwen, vrezen wij dat de tussenlaag onvoldoende breed zal zijn om er een echt park op aan te leggen. We refereren naar de Philips-site als voorbeeld, de bomen groeien er nauwelijks. Het wordt een park of een parking.
  • Hoewel het project haaks staat op een toekomstgericht mobiliteitsbeleid, bouw je zo'n parking niet voor twee of vijf jaar. De parking zal decennia lang het mobiliteitsbeleid in deze stad betonneren.

 David Dessers, gemeenteraadslid