Kamers verhuren aan toeristen moet fair blijven

10 Augustus 2017

Je hebt nog een kamer vrij die je af en toe wilt verhuren aan een toerist. Dat is op zich een goede vorm van deeleconomie. Maar bij de manier waarop bedrijven als Airbnb dat fenomeen organiseren worden in heel veel steden steeds meer vragen gesteld. Het kan ook op een faire manier. De voorbije maanden waren er regelmatig kritische vragen te horen bij de werking van Airbnb. Wat gewoon een praktisch en efficiënt platform lijkt waarop mensen heel eenvoudig een kamer kunnen huren voor enkele dagen is ondertussen geworden. Het bedrijf verhuurt in de belangrijkste steden van ons land jaarlijks voor

big businessmeer dan 77 miljoen (onderzoek van De Tijd). Volgens die analyse blijkt dat tot 10% van de verhuurders meerdere panden zou verhuren. Een groot aantal verhuurders zou ook niet in orde zijn met de recent door de Vlaamse overheid opgelegde registratieplicht.

Zeker in de grotere steden, overal ter wereld, groeit de bezorgdheid over de effecten van het Airbnb-model zoals het nu functioneert. In een aantal wijken worden de beschikbare kamers of appartementen enkel nog via dat systeem verhuurd. Daardoor ontstaan verdringingseffecten en blijven er minder woonmogelijkheden over voor inwoners. Achter zogenaamd individuele verhuurders zouden soms ook bedrijven zitten. Investeerders kopen soms hele huizen op om ze daarna volgens dat model te verhuren, met grote winsten. Het geeft extra druk op de woningmarkt, en vormt ook een probleem voor de hotelsector. Wat je als verhuurder betaalt aan het bedrijf, vloeit weg uit ons land.

In verschillende wereldsteden zijn er ondertussen maatregelen afgesproken, zoals een maximumaantal verhuurdagen of te verhuren kamers. Zo mag je in Amsterdam maar 60 dagen verhuren. Ook Gent werkt aan een dergelijk model.

David Dessers (gemeenteraadslid): "Wij zijn natuurlijk voorstander van een eigentijdse deeleconomie. Het is goed dat bestaande capaciteit zo goed mogelijk benut wordt. Maar we mogen niet blind zijn voor mogelijke uitwassen. Daarom stellen we voor dat het stadsbestuur de Airbnb-praktijken in onze stad nauwkeuriger gaat opvolgen. Dat zou proactief moeten gebeuren, het is niet voldoende om gewoon te wachten tot er klachten komen. Zijn er 'professionele verhuurders' bezig in onze stad? Over hoeveel kamers, appartementen of huizen gaat dat? Op basis daarvan kan het stadsbestuur onderzoeken of beperkende maatregelen nodig zijn. We zijn er ook voorstander van dat de stad onderzoekt of een coöperatief platform, dat door burgers wordt gecontroleerd en niet door anonieme bedrijven ver weg, kan worden opgezet. In Amsterdam werkt men aan een Fairbnb, als alternatief voor het ondertussen commerciële Airbnb. Dat platform heeft onder meer als doel om de winsten opnieuw in de buurten te investeren die mogelijk hinder ondervinden van een onevenwichtige ontwikkeling. Het zou een mooi alternatief zijn, ook voor de particuliere verhuurders die gewoon op een correcte manier een kamer in hun huis willen delen en zo nieuwe mensen uit heel de wereld willen leren kennen."

David Dessers