Intentieverklaring stadsbestuur: geen ambitie, geen creativiteit, en het verkeerde realisme

28 Januari 2013

De intentieverklaring van het nieuwe stadsbestuur is een tegenvaller. Wie had gehoopt op een ambitieuze en coherente toekomstvisie die echte antwoorden geeft op de uitdagingen van morgen kan niet anders dan teleurgesteld zijn. Tijdens de gemeenteraad van maandag 28 januari zal ? op vraag van de oppositie ? een debat plaatsvinden over de intentieverklaring die het nieuwe stadsbestuur onlangs voorstelde. Het gedetailleerde bestuursakkoord volgt pas in de gemeenteraad van maart. Maar op basis van wat we nu lezen, kunnen we alleen maar vaststellen dat deze intentieverklaring vooral te weinig is: te weinig ambitieus, te weinig creatief, te weinig toekomstgericht. Wat valt er op in deze intentieverklaring?

  • Er zitten enkele intenties in die zeker goed lijken. Of ze ook echt goed zijn, zullen we pas weten als we het volledig bestuursprogramma krijgen.
  • Er staan enkele vernieuwende voorstellen in de tekst. Het is goed dat voorzichtige openingen gemaakt worden naar een meer participatief beleid of naar concepten als cohousing. Dit zijn duidelijk punten die door Groen op de agenda zijn gezet. Een stap vooruit dus, maar het lijkt er sterk op dat men wel afzonderlijke voorstellen overneemt, maar niet het fundamentele kader.
  • Op het vlak van fundamentele opties, zoals wonen en mobiliteit, lijkt er geen sprake van een broodnodige omslag. Er is te weinig ambitie, men vertrekt men te veel van oplossingen van het verleden en te vaak hoopt men een en/en-beleid te kunnen voeren daar waar er integendeel duidelijke keuzes voor meer duurzaamheid nodig zijn.
  • Dat alles had men kunnen vermijden door Leuven klimaatneutraal systematisch als een overkoepelend kader te nemen, een langetermijnvisie die een ijkpunt wordt voor alle beslissingen. Dat heeft men duidelijk niet gedaan. Zoals het er nu uit ziet, is klimaatneutraal gewoon een van deelprojecten, naast vele andere. En dat is een enorme gemiste kans.

Fatiha Dahmani (fractieleidster): "De meerderheid stelt deze intentieverklaring voor als 'realistisch' of 'pragmatisch'. Maar dit is niet het realisme dat we nodig hebben. Wie echt kijkt naar de grote uitdagingen die op ons afkomen ?  zoals de klimaatverandering, de toenemende ongelijkheid of de groeiende schaarste aan hulpbronnen ? beseft dat een radicale keuze voor meer duurzaamheid en rechtvaardigheid het enige echte realisme is dat de stad van de toekomst vorm kan geven. Met deze intentieverklaring blijft het stadsbestuur steken in oplossingen van het verleden om de vragen van morgen aan te pakken, en dat kunnen we ons niet langer permitteren."

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid