Groen vraagt meer middelen voor de huisartsenwachtpost Oost-Brabant

25 Mei 2018

Groen vraagt meer middelen voor de huisartsenwachtpost Oost-Brabant

De huisartsenwachtpost van Oost-Brabant, gelegen in de Justius Lipsiusstraat in Leuven, loopt het gevaar om bij gebrek aan voldoende middelen te moeten sluiten. Groen vindt dit onaanvaardbaar en vraagt dat de stad aandringt bij minister De Block om de Leuvense wachtpost de financiële middelen te geven waar die recht op heeft. Wie ’s nachts of in het weekend een huisarts nodig heeft, kan terecht bij de huisartsenwachtpost. Die beheert ook het nummer 1733 waar mensen die dringende medische zorg nodig hebben naar kunnen bellen. Helaas is er sprake van een systematische onderfinanciering. Deze wachtpost die moet instaan voor 210.000 bewoners van Leuven, Boortmeerbeek, Herent, Lubbeek, … en voor de 50.000 studenten in Leuven, wordt slechts voor 100.000 inwoners betoelaagd. Een onhoudbare situatie die mogelijk het verdwijnen van de wachtpost zou kunnen betekenen. Dat zou als gevolg hebben dat mensen die ’s nachts of in het weekend dringende medische zorg nodig hebben, moeten zoeken naar een dokter die ter beschikking is. In de praktijk betekent dit dat de spoeddiensten van de ziekenhuizen – waar er vaak al lange wachttijden zijn – opnieuw patiënten zullen zien die daar eigenlijk niet thuishoren. Door het inzetten van onder andere medische studenten als chauffeurs wordt trouwens 's nachts een veilige situatie verzekerd voor de veelal jonge vrouwelijke huisartsen die zich vroeger alleen naar een huisbezoek moesten begeven. Wie in het weekend of ’s nachts dringende medische zorg nodig heeft – een kind met hoge koorts bijvoorbeeld – kan nu terecht bij het centraal telefoonnummer 1733. Een deskundig opgeleide telefonist verwijst dan door naar de wachtpost, stuurt een huisarts van wacht of adviseert om toch naar spoed te gaan. Dit model wil bevoegd minister De Block uitbreiden naar gans België, maar heel wat wachtposten in Vlaanderen kampen met onderfinanciering. Zo dreigt de Leuvense wachtpost in de problemen te komen, waardoor wie belt geen gehoor zal krijgen. Anne Dedry stelde over deze kwestie al een vraag in de parlementaire commissie Volksgezondheid en reageert teleurgesteld: “De minister is veel bezig met audits en grootse plannen die alles aan alles koppelen. Dat past misschien in een globale visie maar na jaren palaveren mag er nu eindelijk eens een oplossing komen in het dossier van de wachtposten. Onder meer om het oneigenlijke gebruik van de spoed te ontmoedigen zijn deze wachtposten van cruciaal belang. Langer wachten is contraproductief.” Op de raad van bestuur van Zorg Leuven heeft Groen voorbije donderdag gevraagd om bij minister De Block aan te dringen om de wachtpost Oost-Brabant de middelen te geven waar die recht op heeft. Bij de verschillende partijen was er unanimiteit om dit voorstel te steunen. Louis Debruyne (OCMW-raadslid): “De wachtpost zorgt in de woonzorgcentra voor een goede medische opvolging in het weekend en feestdagen, en garandeert een betere naleving van vroegtijdige zorgplanning en levenseindezorg. Dat is erg zinvol voor de bewoners, maar ook voor het verplegend en verzorgend personeel. Het wegvallen van deze service is dan ook onaanvaardbaar. We zijn blij dat op ons initiatief de raad van bestuur van Zorg Leuven nu bij minister De Block zal aandringen op een passende financiering van de wachtpost Leuven-Oost-Brabant.” Louis Debruyne en Anne Dedry