Hoeveelheid afval in dalende lijn

18 Augustus 2023

Hoeveelheid afval in dalende lijn

"Waar de Leuvenaars in 2019 nog 8.338 ton aan restafval buiten zetten, is dat in 2022 nog slechts 7.901. En dat is goed nieuws natuurlijk. Dat betekent dat er minder afval is én dat de Leuvenaars steeds beter sorteren!" - Thomas Van Oppens

De Leuvenaars hebben in 2022 aanmerkelijk minder huishoudelijk afval geproduceerd. In vergelijking met 2019 gaat het om maar liefst 2.849 ton of 8% minder afval. Vooral het restafval, het afval dat verzameld werd op de recyclageparken en het papier en karton zitten in dalende lijn. Nog goed nieuws: minder huishoudelijk afval vertaalt zich niet in meer afval op het openbaar domein. Het voorbije jaar zat er immers ook minder afval in de openbare vuilnisbakjes en was er minder zwerfvuil ten opzichte van 2019.

In 2019 produceerden de Leuvenaars 36.949 ton huishoudelijk afval. In 2022 was dat nog 34.100 ton. In het coronajaar 2020 steeg de hoeveelheid huishoudelijk afval opvallend, hoogstwaarschijnlijk omdat mensen het gros van de tijd thuis doorbrachten. "In vergelijking met 2019 gaat het dus om 2.849 ton minder huishoudelijk afval, dat is toch een mooi cijfer", duidt schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens. "We hopen dat we de komende jaren op dit elan verder gaan."

Restafval, papier en karton

​De daling situeert zich bij verschillende fracties, maar zeker voor huisvuil zien we een duidelijke trend. "Waar de Leuvenaars in 2019 nog 8.338 ton aan restafval buiten zetten, is dat in 2022 nog slechts 7.901. En dat is goed nieuws natuurlijk. Dat betekent dat er minder afval is én dat de Leuvenaars steeds beter sorteren", aldus Van Oppens. Ook de hoeveelheid papier en karton daalt, hoewel het online winkelen, met meer verpakkingsafval tot gevolg, is toegenomen. "We gaan ervan uit dat onze belasting op reclamefolders mee heeft bijgedragen aan de daling van de hoeveelheid papier en karton."

Afval op recyclageparken

Een andere opvallende daler is de hoeveelheid afval verzameld op de recyclageparken. Die daalde met 27% oftewel bijna 2.000 ton ten opzichte van 2019. "Waarschijnlijk is dit een nawee van de coronajaren waarin veel mensen stevig opgeruimd of verbouwd hebben", verduidelijkt de schepen.

Gft-afval

De stadsdiensten haalden bovendien 260 ton minder gft-afval op in vergelijking met 2019. "Die daling is mogelijk te danken aan het groeiende aantal Leuvenaars dat thuis composteert", vertelt de schepen. Ook kleinere fracties, zoals snoeihout en textiel, zitten in dalende lijn.

PMD

De hoeveelheid opgehaalde PMD (plastic verpakkingen, metaal en drankkartons) is wel gestegen. Dat is onder meer te verklaren door het feit dat je sinds 2021 ook plastic verpakkingen kwijt kan in de zak voor PMD. 

Minder afval op het openbaar domein

Minder huishoudelijk afval vertaalt zich niet in meer afval op het openbaar domein. In 2019 zat er nog 594 ton afval in de openbare vuilnisbakjes, vorig jaar was dat gedaald tot 541 ton. Mensen gooien dus steeds minder afval in vuilnisbakjes op straat. Er is ook minder zwerfvuil: in 2022 zamelden de stadsdiensten 250 ton zwerfvuil in in vergelijking met 460 ton in 2019.

Campagne "Alles Mee?"

​"Dat laatste is goed nieuws en is mogelijk deels het gevolg van onze campagne "Alles mee?" waarbij we Leuvenaars en bezoekers aansporen om hun afval mee naar huis te nemen of in de vuilnisbak te gooien. Na evenementen zorgen we bovendien voor extra ophalingen, wat ook de kans op zwerfvuil verkleint. Maar 250 ton is natuurlijk nog altijd erg veel. Vandaar onze blijvende oproep: gooi je afval in de vuilnisbak of neem het mee naar huis en hou de stad mee proper", besluit de schepen. Je kan zwerfvuil melden via www.leuven.be/zwerfvuil.