Groen Leuven ondertekent 'Hier Niet'-campagne tegen online haatspraak

26 Januari 2023

Groen Leuven ondertekent 'Hier Niet'-campagne tegen online haatspraak

"We willen elke vorm van racisme en discriminatie aanpakken en dus ook duidelijk maken dat online haatspraak niet kan." - Ann Li

Op 23 januari 2023 lanceerde een zestigtal socialmediamanagers het 'Hier Niet'-initatief tegen online haatspraak. "In het kader van Leuven als mensenrechtenstad, waarbij we elke vorm van racisme en discriminatie aanpakken, lijkt het ons vanzelfsprekend dat we deze kans grijpen om deze boodschap ook online uit te dragen," zegt gemeenteraadslid Ann Li. "Groen Leuven onderschrijft daarom dit initiatief volmondig en vraagt aan de stad om hetzelfde te doen." 

Haatspraak is het openbaar aanzetten tot haat, discriminatie, geweld of segregatie ten aanzien van een persoon of groep omwille van een beschermd criterium (etniciteit, afkomst en culturele achtergrond, nationaliteit, religie, gender, seksuele geaardheid of handicap). Uit onderzoek van Textgain, een spin-off van de Universiteit van Antwerpen, blijkt dat haatspraak op het internet de afgelopen jaren fors toenam. Op twee à drie jaar tijd is er sprake van een verdubbeling van het aantal incidenten en dat is nog maar een conservatieve schatting. 

'Hier Niet' groeide vanuit een stijgende nood aan ondersteuning om met steeds sterkere en grovere reacties en zelfs haatberichten om te gaan. Op de website staat een document met handvaten rond gedragscode, een flowchart voor reacties op ongepaste commentaar en tips en hulplijnen voor managers van sociale mediabedrijven en beheerders van sociale mediapagina’s.  

Het is niet de bedoeling om de vrije meningsuiting in te perken, noch om gebruikers van een inhoudelijke reactie te voorzien, wel om duidelijk een grens trekken tegen haat en scheldpartijen. Gebruikers die reacties plaatsen die echt een grens overgaan, zien hun bericht gerapporteerd en verwijderd worden. Ze worden ook doorverwezen door de deelnemende besturen en organisaties naar www.hierniet.be, zodat ze op zoveel mogelijk sociale mediapagina's op een muur botsen en geen platform meer krijgen voor online haat.   

"In het kader van Leuven als mensenrechtenstad, waarbij we elke vorm van racisme en discriminatie aanpakken, lijkt het ons vanzelfsprekend dat we deze kans grijpen om deze boodschap ook online uit te dragen," besluit gemeenteraadslid Ann Li.