Het enige gegraaf dat we hier willen, is in een zandbak

22 Augustus 2012

Groen voerde vandaag actie in het Bruulpark tegen de mogelijke bouw van een ondergrondse parking op deze locatie. Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid, eerste plaats lijst): "Op dit moment is er een studie in opmaak over een mogelijke ondergrondse parking op deze plek. Nog eens een extra parking, bovenop wat al voorzien is, betekent nog meer auto's aantrekken naar de binnenstad. En dat is minstens helemaal in tegenstrijd met de plannen om Leuven klimaatneutraal te maken. Uit de nulmeting weten we dat 25% van de CO2-uitstoot afkomstig is van de sector mobiliteit. Dat wil zeggen dat we de volgende jaren actief werk zullen moeten maken van een vermindering van die emissies, en dat kan enkel als we alle mogelijkheden gebruiken om het aantal autoverplaatsingen naar beneden te krijgen. De resultaten van de studie over de Bruulparking worden verwacht tegen eind 2012. Het zou onaanvaardbaar zijn als er nog dit jaar zou beslist worden om verder te gaan op het spoor van een Bruulparking." Toon Toelen (provincieraadslid, tweede plaats lijst): "Nu de ambitie om klimaatneutraal te worden is vastgelegd, zou er een grondige bijsturing moeten komen van de mobiliteitsvisie voor deze stad. Tot nu heeft Leuven altijd geweigerd uitdrukkelijke ecologische doelstellingen zoals een vermindering van de CO2-uitstoot op te nemen in de eigen beleidsplannen voor de mobiliteit. Nu moet dat wel gebeuren. In die context verder gaan met het project van een Bruulparking zou volstrekt in tegenstrijd zijn met de ambitie om klimaatneutraal te worden. Dat er een onmiskenbare nood zou zijn aan een parking voor de benedenstad op die locatie, is niet geloofwaardig. Er komt een grote parking op het Engels Plein, er komt normaal een parking op de ziekenhuissite, en onlangs maakte schepen Robbeets bekend dat er een rotatieparking komt op Sint-Maartensdal. Dat zal als capaciteit ruim moeten volstaan. Als er studies gemaakt worden, zou het veel zinvoller zijn om een grondige studie te maken naar mogelijke scenario's voor duurzame ontsluiting van de binnenstad door het openbaar vervoer (met wat ons betreft ook een onderzoek van de tramoptie) en voor een forse verbetering van de mogelijkheden voor fietsverkeer."

Fatiha Dahmani en Toon Toelen