Grootschalige studentenhuisvesting? Ja, maar graag in een sterker sociaal en ecologisch kader

03 Februari 2012

Vorige week kondigden het stadsbestuur en de universiteit een plan aan voor de realisatie van een groot aantal kamers voor studenten. Groen vindt het goed dat er gecoördineerd zal gewerkt worden, maar stelt zich nog vragen bij de voorwaarden die zullen gehanteerd worden voor de concrete bouwdossiers. De stad mag best wat scherpere sociale en ecologische eisen stellen. Groen Leuven heeft op de gemeenteraad van maandag 30 januari een bijeenkomst gevraagd van een gemeenschappelijke commissie huisvesting en ruimtelijke ordening over de plannen voor grootschalige studentenhuisvesting. Groen vindt het positief dat de stad en de KU Leuven een plan uitgewerkt hebben om samen iets te doen aan het tekort aan studentenkamers. Toch heeft Groen nog heel wat vragen bij de plannen voor 3.500 kamers die vorige week voorgesteld werden. Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): "We vinden dat de stad een grotere inspanning moet vragen van projectontwikkelaars die zich op deze lucratieve markt begeven, zowel op sociaal als ecologisch vlak."

Privéontwikkelaars die een samenwerkingsovereenkomst (SWO) met een onderwijsinstelling afsluiten, zullen niet moeten voldoen aan het grond- en pandendecreet (voorzien van sociale woningen). Impliciet wordt aangegeven dat dit sowieso geldt voor de ongeveer 1.000 kamers die de universiteit zelf zal bouwen. Deze afwijking van het grond-en pandendecreet vinden we zeer triest. Het stadsbestuur moet zelf toegeven dat het er niet in slaagt om de voor deze legislatuur vooropgestelde 1.000 betaalbare woningen te bouwen.

De evaluatie van de parkeernorm vinden we bespreekbaar, op voorwaarde dat in de SWO een duidelijk mobiliteitsluik opgenomen is dat radicaal inzet op fiets en openbaar vervoer. Bovenal is het belangrijk om te weten wat de duurtijd is van deze SWO's en wat de sancties zijn indien ze na verloop van tijd niet meer nageleefd worden.

Groen wil ook meer duidelijkheid over hoe de lijst van strategische sites die in aanmerking komen voor grotere studentenprojecten tot stand is gekomen.

Bovenal vindt Groen het onaanvaardbaar dat geen van de opgelegde voorwaarden ecologisch is. Met het oog op de doelstelling om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken tegen 2030 zouden dergelijke grote studentenhuisvestingsprojecten moeten voldoen aan de voorwaarden van passiefbouw, en op een innovatieve manier moeten omspringen met mobiliteit, afvalbeheersing en bevoorrading. Als hierover geen voorwaarden opgelegd worden, dan geeft dit stadsbestuur te kennen dat de Leuvenaar deze belofte niet serieus hoeft te nemen zolang de tandem Tobback-Devlies het voor het zeggen heeft.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid) en Lies Corneillie (Jong Groen)