Groen wil plan tegen woekersoorten

11 April 2018

Groen wil plan tegen woekersoorten

Her en der groeien exotische planten en dieren. Sommige daarvan (de zogenaamde invasieve exoten) verdrijven inheemse soorten en brengen schade toe aan allerlei infrastructuur. Groen vraagt een gerichte aanpak. David Dessers (gemeenteraadslid): “Natuurbeschermers melden woekersoorten op de website waarnemingen.be. Maar het is de vraag of er iets gedaan wordt met die informatie? De voorbije jaren werd in Leuven meermaals grote waternavel en reuzenbalsemien gesignaleerd. Zulke soorten kunnen enorm woekeren. De grote waternavel bedekt binnen de kortste keren het gehele wateroppervlak en verstikt alles wat eronder zit. Door die planten bij de eerste waarneming snel te verwijderen, vermijd je grote kosten. Voor de halsbandparkiet is het stilaan te laat. Die heeft zich hier gevestigd, bijvoorbeeld in de buurt van de Parkabdij, aan het Sportkot en rond Gasthuisberg. Die soort neemt een territorium in van andere vogelsoorten en rooft zelfs hun nesten leeg. We kunnen alleen maar hopen dat roofvogels die ooit zullen durven bejagen.” Sommige waterplanten verstoppen ook riolen en sluizen. Dat is een dure zaak. Het komt er dus op aan de problemen tijdig aan te pakken. Snel en deskundig optreden is uitermate belangrijk. Elke beheerder van natuur en waterlopen is zich bewust van het gevaar van woekerende soorten. En de (dienstverlenende intergemeentelijke vereniging) IGO heeft terreinploegen ter beschikking om exoten te bestrijden. Maar er is weinig overleg. Het is zinloos om een infectiehaard op het ene terrein te bestrijden als niemand het aanpalend terrein aanpakt. Toon Toelen (gemeenteraadslid): “Vandaag dweilen we met de kraan open. Voorbije zomer zag ik met eigen ogen hoe de oevers van de Dijle langs het Lijnloperspad machinaal gemaaid werden. Die staan nochtans vol Japanse duizendknoop. Je kunt er niet naast kijken. Het is haast de enige plant op die bermen. Japanse duizendknoop is hoogst besmettelijk. Bij een slechte aanpak kun je de woekerplant nog meer verspreiden. Hij heeft eenzelfde soort stengel als een bamboe: elke knoop kan een nieuwe plant worden. Je mag die dus absoluut niet machinaal maaien, want dan vallen die stengels in het water. Voor je het weet gaat die plant opduiken op alle oevers stroomafwaarts. Achteraf moet je ook al je materiaal ontsmetten. Ik vrees dat dit vandaag niet gebeurt. Kort ervoor zag ik zelfs een reuzenbereklauw in het midden van het stadspark, waar vlakbij kinderen speelden. Die plant kan – in combinatie met zonlicht – nochtans fikse fotochemische brandwonden op de huid veroorzaken. De groendienst heeft die toen gelukkig meteen weggehaald. Onze stadsdiensten hebben dus wel voldoende kennis. Maar we hebben nood aan een structureel plan.” Groen Leuven vraagt dat het stadsbestuur snel de overige beheerders van natuur, waterlopen en grote waterpartijen op haar grondgebied (het provinciebestuur, De Vlaamse Waterweg NV, VMM, Natuurpunt, VHM, IGO) rond de tafel zet om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen zodat we snel reageren bij nieuwe infectiehaarden. Toon Toelen en David Dessers Meer info op www.waarnemingen.be (Alle waarnemingen uit de natuur online) en https://www.ecopedia.be/pagina/exoten Afbeelding: www.waarnemingen.be halsbandparkiet in het westen van Leuven | Reuzenbereklauw in het Sint-Donatuspark