Groen wil autodeelplan

08 November 2014

Groen vraagt een autodeelplan voor Leuven. Dat moet erop gericht zijn het aantal autodelers te vervijfvoudigen tot minstens 8.000 tegen 2020. De stad Gent maakte onlangs een ambitieus mobiliteitsplan bekend. In het kader daarvan wordt er de volgende maanden ook gewerkt aan een specifiek autodeelplan. Gent wil het aantal autodelers vervijfvoudigen tegen 2020. Dat doel moet ook in Leuven haalbaar zijn. Autodelen heeft veel voordelen. Het is beter voor het milieu omdat een deelauto vaak selectiever wordt gebruikt. Voor wie niet erg vaak de auto nodig heeft, is het een stuk goedkoper. En het is ook praktisch dat je je geen zorgen moet maken over dingen als het zoeken van een parkeerplaats. Toon Toelen (gemeenteraadslid): "Vandaag zijn er al een 1.500 autodelers* in Leuven, en dat is een heel goede zaak. Het aantal autodelers minstens vervijfvoudigen tot 8.000 tegen 2020 zou haalbaar moeten zijn. Leuven geeft nu al steun aan autodelers, en ook dat is een goede zaak. Maar wij vragen een meer offensieve strategie die van autodelen een speerpunt maakt van het mobiliteitsbeleid. Een autodeelplan moet een integraal deel zijn van het mobiliteitsplan voor Leuven, waaraan nu wordt gewerkt. Het vormt ook een belangrijke bijdrage aan het doel van Leuven klimaatneutraal."

Een autodeelplan moet verder gaan dan de maatregelen die nu al bestaan in Leuven. Enkele voorbeelden van mogelijke maatregelen:

  • In samenwerking met organisaties als Cambio, maar op termijn ook met automerken die zich stilaan beginnen om te vormen tot aanbieders van mobiliteitsdiensten, zou het aanbod aan deelauto's fors moeten uitgebreid worden.
  • Er komen ook nieuwe spelers op de markt of nieuwe technologische toepassingen als apps (zoals Tapazz), waardoor je je eigen auto kunt inzetten als deelauto.
  • Een idee zou dan ook kunnen zijn om op regelmatige basis een autodeelsalon in te richten als promotie voor het concept.
  • De stad kan actief in kaart brengen op welke plekken in de stad er nu al een vraag is naar autodeelmogelijkheden.
  • De stad kan verder zelf de eigen dienstvoertuigen inzetten voor autodelen, zoals al in een aantal gemeenten gebeurt.
  • We denken dat er ook nood is aan een aanpassing van de parkeernormen, waardoor men bv. bij nieuwe gebouwen globaal minder parkeerplaatsen voorziet maar telkens wel autodeelplaatsen structureel verankert in het project.
  • Meer deelauto's betekent ook dat er een aantrekkelijk alternatief komt voor die mensen die twee auto's nodig hebben, en dat kan zich dan weer vertalen in een aanpassing van het stelsel van bewonersparkeren voor de tweede auto.
  • Een autodeelplan moet een plaats hebben in de toekomstige planning van de parkeervoorzieningen. Als we op termijn het autodelen echt uitbreiden hebben we immers veel minder parkeerplaatsen nodig.

Toon Toelen, gemeenteraadslid

* Op dit moment heeft Cambio 994 autodelers (stand 01/10/14) met 38 auto's (stand 01/07/14). Via Autopia zijn er 292 autodelers met 34 auto's, en nog eens 410 mensen die geregistreerd zijn maar nog niet autodelen (stand 03/11/14). Er zijn waarschijnlijk ook nog autodelers die niet via Cambio of Autopia werken. Het aantal van 1.500 is dus mogelijk nog een onderschatting.