Groen! vraagt veiliger en toegankelijker Margarethaplein voor voetgangers en fietsers

21 Oktober 2006

Onlangs werd het Margarethaplein heraangelegd. Ondanks vaak herhaalde intenties werd hierbij onvoldoende rekening gehouden met mensen met een handicap. Zo was er bij de heraanleg van het Margarethaplein ter hoogte van de Jodenstraat onvoldoende aandacht voor slechtzienden en rolstoelgebruikers. Het zebrapad is niet met ribbels of noppen aangeduid terwijl dit elders op het plein wel het geval is. De hoge stoeprand zorgt voor een minder vlotte en comfortabele oversteek voor personen in een rolstoel of met een kinderwagen. Ook de fietsenstallingen aan het gerechtsgebouw zijn minder eenvoudig te bereiken. Maar er is meer aan de hand. De automobilisten uit de richting van het Smoldersplein hebben door de breedte van de rijweg en het zwart van de asfaltlaag de foute indruk dat ze voorrang hebben op de bus- en fietsbaan. Deze baan is in een andere kleur uitgevoerd en loopt ogenschijnlijk niet door tot op het De Laeyensplein. Dergelijke aanleg zorgt voor verwarring en is niet echt veilig te noemen. Raadslid Frans Dumont heeft een aantal voorstellen: "We stellen voor om de stoeprand van het Margarethaplein voor de rolstoelgebruikers aan te passen en het zebrapad ter hoogte van de Jodenstraat uit te rusten met tegels die voor blinden herkenbaar zijn . We vragen dat aan de dienst VOM (verkeersorganisatie en mobiliteit) de opdracht gegeven wordt om maatregelen te treffen die de aansluiting van het Smoldersplein op de bus- en fietsbaan veiliger moeten maken." En ook voor de fietsers vragen we extra maatregelen. Frans Dumont: "We vragen het terugplaatsen van de fietsstallingen vóór het voormalige postgebouw. Deze stallingen werden naar aanleiding van Leuven-Kermis om veiligheidsredenen verwijderd en hadden half september teruggeplaatst moeten zijn. Van een stadsbestuur dat het fietsen wil aanmoedigen mag een meer doortastend fietsbeleid verwacht worden."

(Foto's van deze situatie zijn hier te vinden.)

Frans Dumont, gemeenteraadslid Jan Mertens, voorzitter