Groen! vraagt een 'Kopenhagen-engagement' van de stad

22 Oktober 2009

Binnen enkele weken vindt in Kopenhagen de levensbelangrijke wereldklimaatconferentie plaats. In Kopenhagen zal er hopelijk overeenstemming komen over een rechtvaardig klimaatakkoord dat ervoor kan zorgen dat we een klimaatchaos kunnen vermijden. Iedereen heeft een rol te spelen in de aanpak van de klimaatuitdaging, ook de lokale besturen, en dus ook de stad Leuven. Groen! heeft de voorbije jaren al ettelijke voorstellen geformuleerd om te komen tot een echt Leuvens klimaatbeleid, een vraag die de meerderheid tot nu toe steeds afwees. Groen! vraagt nu dat het stadsbestuur zich op korte termijn uitspreekt over een concreet 'Kopenhagen-engagement', en daarmee aan de burgers aangeeft dat ze deze politieke uitdaging serieus neemt.

De voorstellen die we tot nu toe formuleerden kunnen zeker onderdeel zijn van zo'n engagement. We denken onder meer aan onze ideeën over een klimaatstraat, elektrische auto's op groene stroom, groene spaarkaart? We willen daar vandaag nog een nieuw voorstel aan toevoegen.

Martina Hülsbrinck: "Concreet stellen we voor dat de stad Leuven op haar website een aparte portaalbladzijde opent om aan haar burgers een gebundeld aanbod met informatie en praktische steunmaatregelen rond duurzaamheid ter beschikking te stellen. Zo'n aparte site 'Duurzaam Leuven' kan het knooppunt worden voor alle burgers die zelf groene keuzes willen maken. De site kan informatie bevatten over initiatieven die al bestaan in Leuven, zoals autodelen, fair trade gemeente, Netwerk Duurzaam Leuven, Voedselteams, Energiesnoeiers, ? Daarnaast zou er een goed en handig overzicht kunnen gegeven worden van alle bestaande ecologische ondersteuningmaatregelen van de diverse overheden. Tegelijk zou de site een vertrekpunt kunnen zijn om allerlei nieuwe acties te lanceren, zoals: bereken je ecologische voetafdruk, eet duurzaam in Leuvense restaurants, thuis, op school en op je werk, maak je tuin klimaatvriendelijk, klimaatstraatfeest, ?"

Fatiha Dahmani: "We vragen dat het stadsbestuur zich er eindelijk toe engageert om een klimaatvriendelijke stad te worden. Eerder stelden we al voor dat Leuven zou toetreden tot het zogenaamde 'burgemeestersconvenant'. Het gaat daarbij om een grote groep van Europese steden die op het vlak van energiebeleid verder willen gaan dan de Europese 20-20-20-doelstelling. Ze krijgen daarvoor extra steun. Onze groene vraag werd afgewezen door het stadsbestuur. Het wordt tijd dat men dat standpunt herziet, en wel toetreedt tot het convenant. Daarmee zou eindelijk aan de Leuvense burgers het signaal gegeven worden dat Leuven het meent en écht iets wil doen om de klimaatuitdaging aan te pakken."

Martina Hülsbrinck en Fatiha Dahmani, gemeenteraadsleden