Groen! vraagt ecologische doorlichting plannen nieuw stadskantoor

24 Februari 2007

Groen! heeft vragen bij de uitwerking van het nieuwe stadskantoor dat naast het station gebouwd wordt. Op het moment dat bij velen het bewustzijn groeit dat we veel kunnen en moeten doen om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, zou het jammer zijn dat de stad een gebouw laat zetten dat bij de aflevering al achterop zou lopen op het vlak van ecologische kwaliteit. Groen! had eerder al kritiek op de manier waarop de beslissing om naar het nieuwe stadskantoor te gaan is genomen. Er werd te weinig ruimte gelaten voor het onderzoeken van alternatieven, niet alleen op het vlak van locatie, maar ook op het vlak van het concept van het gebouw. Dat de nieuwe werkomgeving voor de medewerkers van de stadsdiensten een verbetering zal zijn, begroeten we zeker. Dat het nieuwe stadskantoor ook betere mogelijkheden zal bieden voor het ontvangen van burgers met vragen, is ook zeker een goede zaak. Dat het risico bestaat dat dit gebouw ecologisch niet optimaal is, zou echter zeer jammer zijn. Raadslid Fatiha Dahmani: "Wij vinden dat de stad zich te gemakkelijk verschuilt achter het feit dat zij afhankelijk zijn van de KBC voor het concept van het gebouw. Er is ? nu het nog kan ? een extra inspanning nodig om de ecologische kwaliteit van dit gebouw te bekijken. Dan kan samen met de andere partners bekeken worden welke wijzigingen nog aan het concept kunnen worden aangebracht." Concreet stellen we voor dat op zeer korte termijn een team van deskundigen op het vlak van ecologisch bouwen van binnen de stadsdiensten, ondersteund door externe experts, een doorlichting maakt van de plannen voor het stadskantoor. We vragen meerbepaald dat de hele energiehuishouding grondig wordt bekeken en getoetst aan de meest recente inzichten. Dit team zou dan een lijst van aanbevelingen uitwerken, met de verwachte kostprijs. Bij die kostprijs moet ook telkens de terugverdientijd vermeld zijn. Op korte termijn zijn sommige ecologische investeringen niet altijd goedkoop, maar ze verdienen zich vaak vrij snel terug.

Fatiha Dahmani: "Groen! stelde eerder al een model voor van een passiefhuiskantoor. We betreuren het dat met dat idee niet meer gedaan is. Daarom kan het nieuwe stadsbestuur nu nog de kans grijpen om te voorkomen dat het nieuwe stadskantoor ecologisch al achterhaald is voor het af is. Dat er aan de plannen wijzigingen mogelijk zijn, bleek in de beslissing van oktober 2006 toen er enkele wijzigingen zijn afgesproken. Wij zullen daarom op de gemeenteraad van 26 februari een voorstel doen voor een ecologische doorlichting, die op korte termijn opnieuw aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd."