Groen vraagt alternatieve fietsroutes bij openbare werken

11 December 2012

Regelmatig liggen er in de stad straten open door grote werken. Dat is hinder die niet te vermijden is. Maar vaak is dat wel een probleem voor wie zich verplaatst, zeker ook voor fietsers. Groen stelt voor dat bij grote werken steeds een alternatieve fietsroute wordt voorzien en aangeduid, zodat mensen veilig door de stad naar hun bestemming kunnen. Wie onlangs nog in de buurt van Sint-Maartensdal stapte of fietste, werd daar met een immense modderpoel geconfronteerd, die zeker 's avonds bijzonder onoverzichtelijk is. Het stuk tussen de Sint-Maartenstraat en de Van Monsstraat ligt er nu heel slecht bij, en dat zal nog wel een tijdje zo zijn. De route langs Sint-Maartensdal is voor heel veel mensen, ook voor fietsers, een belangrijke route, onder meer voor het verkeer van en naar school. Door de modder fietsen is niet echt een optie. Zeker 's avonds zie je trouwens zo goed als niets.

Marleen Demuynck (gemeenteraadslid): "We kregen van enkele ouders die hun kinderen met de fiets naar school brengen hierover vragen. Ze willen weten hoe ze veilig naar school kunnen. Er zijn alternatieve routes mogelijk, maar die zijn misschien niet bekend, of zijn alleszins niet aangegeven. Door het stadsbestuur worden er ongetwijfeld telkens afspraken gemaakt met de aannemers, afspraken die al dan niet opgevolgd worden. Voor Groen zou er meer moeten gebeuren. Voor werken van deze omvang en duur zou het standaard zo moeten zijn dat er een alternatieve veilige fietsroute wordt uitgewerkt en duidelijk ook zo aangegeven. Op die manier hebben ouders een alternatief, en kunnen ze erop vertrouwen dat hun kinderen veilig in school en ook weer thuis raken. We zullen dit punt ter sprake brengen op de eerstvolgende gemeenteraad."

Alternatieve fietsroutes kunnen op allerlei manieren bekend gemaakt worden: via de lokale informatiebladen, via de website van de stad, via scholen en buurthuizen, ? En op het terrein zelf zou de route ook goed herkenbaar moeten zijn, met signalisatie en verlichting waar nodig.

Wat op dit moment voor Sint-Maartensdal geldt, is ook van toepassing op andere plekken in de stad. Zo is er bv. helemaal geen alternatieve fietsroute voor wie met de fiets door het benedenstuk van de Tiensestraat moet. Fietsers weten niet hoe ze wel moeten rijden, en krijgen daardoor boetes.

Marleen Demuynck, gemeenteraadslid