Groen voorstander van de promotaks

05 December 2015

Groen steunt de Leuvense handelaars bij de invoering van een promotaks maar wil wel duidelijkheid over de structuur die het geld besteedt. Tijdens de recente gemeenteraad was er een debat over de invoering van de zogenaamde 'promotaks'. Tot een stemming kwam het nog niet, onder meer omdat nog niet alle documenten beschikbaar waren. Wat is het standpunt van Groen over die promotaks? Op dit moment organiseren verschillende wijken en straten op eigen houtje activiteiten en acties om hun winkels in de kijker te zetten Dat wordt betaald door de winkeliers die willen bijdragen. Groen vindt het geweldig dat zo'n initiatief van onderuit komt, maar helaas zijn daar ook nadelen aan verbonden. Zo zijn er handelszaken (vaak de groten) die geen bijdrage betalen maar wel profiteren van de acties en activiteiten. Anderzijds gebeuren er acties van de stad naast de acties van de handelaars. Het zou interessant zijn om deze meer op elkaar af te stemmen, de krachten te bundelen en tegelijkertijd de handelaars meer inspraak te geven.

Thomas Van Oppens (gemeenteraadslid): "Bijgevolg is Groen voor het heffen van een belasting op de handelaars die dan - samen met huidige en nieuwe middelen van de stad - besteed wordt door de vzw "Myplace" waar de handelaars van de verschillende wijken in vertegenwoordigd zijn. Helaas wringt hier het schoentje. Dit plan heeft drie belangrijke onderdelen: de belasting (promotaks), de vzw (en de bijhorende statuten) en de beheersovereenkomst tussen de stad en de vzw. Deze twee laatste delen zijn nog niet beschikbaar en dat zorgde ervoor dat we zowel in de commissie handel als in de commissie financiën hierover bemerkingen hadden. Normaal gezien zullen bij de komende stemming over de promotaks ook de beheersovereenkomst en de statuten van de vzw ter beschikking zijn. Dit zal een vollediger beeld geven over wat er met de nieuwe belastingen gebeurt. Voor ons is het belangrijk dat hieruit blijkt dat de handelaars zelf kunnen beslissen over de uitgaven en er dus een stuk wordt besteed via de handelaarsverbonden. Ten slotte hebben zij de vinger aan de pols bij handelend Leuven.  Zodra dit uitgeklaard is, zal de Groen-fractie  dit voorstel kunnen steunen."

Thomas Van Oppens, gemeenteraadslid