Groen voert actie voor rechtvaardige herverdeling

27 April 2013

Deze namiddag voerde Groen in de Leuvense winkelstraten actie tegen ongelijkheid. En dat als deel van een nationaal actieweekend van Groen. In heel veel steden en gemeenten zijn groene politici dit weekend aan de slag voor een rechtvaardige herverdeling. Met haar rechtvaardig herverdelingsplan wil Groen meer financiële ademruimte creëren voor 85% van de bevolking. Groen gaat de dialoog aan met de burger over de toenemende kloof tussen arm en rijk en wat daaraan kan gedaan worden. Louis Debruyne (OCMW-raadslid): "De inkomensongelijkheid is de voorbije 20 jaar met meer dan 25% gestegen in ons land. Daar waar de 10% rijkste Belgen in 1998 nog 50 keer zoveel bezaten als de armste 10%, is dat vandaag opgelopen tot 735 keer. De 10% armste Belgen beschikken gemiddeld over 2000 euro terwijl de 10% rijkste Belgen een gemiddeld vermogen van 1,6 miljoen euro verzameld hebben. Door de 15% rijkste Belgen meer te laten bijdragen, wil Groen meer financiële ademruimte creëren voor de 85% andere Belgen." Onze mensen legden aan voorbijgangers een speciale quiz voor met vragen over inkomensongelijkheid.

Louis Debruyne: "Armoede is niet ver weg. Om dat te illustreren, een citaat uit het armoederapport van de provincie Vlaams-Brabant: Tot aan de economische crisis van de jaren 1980 steeg het inkomen van de laagste inkomensgroep nog het sterkst en dat van de hoogste inkomensgroep het minst sterk, maar sindsdien gebeurt het omgekeerde. De laatste jaren neemt de inkomensongelijkheid nog sterker toe."