Groen! voert actie aan ministerraad in Leuven

17 Maart 2007

Vrijdag 16 maart voerde Groen! actie naar aanleiding van de speciale federale ministerraad die dit weekend in Leuven op het Philipsterrein wordt georganiseerd. Het motto van de actie van Groen! was: "Verpakkingstaks = achterbaks". Hiermee verzette de ecologische partij zich tegen het 'misbruik' van het milieu, enkel om de staatskas te spijzen. Het persbericht dat Groen! hierover verspreidde, kun je hieronder vinden. Groen! voert actie tegen 'verpakkingstaks' aan ministerraad in LeuvenMeer foto's van onze actie kun je

hier vinden.G

roen! verwerpt een verpakkingsheffing of andere pseudo-milieutaksen als die alleen moeten dienen om het gat in de begroting dicht te rijden. De Paarse regering is inmiddels berucht voor haar vele kunstgrepen en oneshot-operaties om de begroting in evenwicht te brengen en zelfs de schijn van een begrotingsoverschot te wekken. Zo had men bijvoorbeeld eerder al de uitverkoop van onze gebouwen met als resultaat dat de volgende regering onmiddellijk veel zal moeten besparen. Het goochelen met milieutaksen is één van de vele manipulaties die men in dit kader pleegt op te voeren. De verpakkingsheffing is het symbool geworden van dit soort bedrog. Met een beter milieu heeft deze heffing niets te maken. De benaming "Al Gore"-taks slaat nergens op. Een echte milieubelasting heeft een positief effect op het milieu. En de opbrengst van die belasting wordt ook gebruikt om te werken aan een beter milieu. Bij de verpakkingsheffing is geen van beide het geval. De heffing geldt voor alle verpakkingen, zowel herbruikbare als wegwerpverpakkingen. Daardoor worden de jarenlange inspanningen van politici en bedrijven om herbruikbare verpakkingen te bevorderen, te niet gedaan. De band met de CO2-uitstoot is in feite verlaten. Door de modulering op basis van gewicht of materiaal, kan nauwelijks ecologisch gestuurd worden. Het is zelfs helemaal niet zeker dat er minder verpakkingen op de markt zullen komen. Want er wordt geen alternatief geboden. Wat de opbrengst betreft kunnen we kort zijn: die moet dienen om het gat in de begroting te dichten. Het gaat dus om een financierende heffing, om een ordinaire belastingsverhoging. Met het milieu als drogreden. Op die manier wordt het draagvlak voor echte milieutaksen ondergraven. Ook voor andere groene taksen die tijdens de ministerraad wellicht zullen opgedist worden, dreigt eenzelfde behandeling. Een belasting op vliegtuigtickets misschien of een belasting op de CO2-uitstoot van bedrijfswagens. Als ook hier de zorg enkel is om de begroting op orde te brengen, bewijst men het milieu geen goede dienst. Groen! pleit voor een echte CO2-taks op vliegtickets. De opbrengst kan dan best naar het Kyoto- fonds gaan en naar investeringen om de CO2-uitstoot te beperken. Groen! wil groene vloten van bedrijfswagens stimuleren door bedrijfswagens met een te hoge ecoscore (die het milieu meer belasten en bijv. meer fijn stof of CO2 uitstoten) zwaarder te belasten. De opbrengst kan dan best gaan naar meer investeringen in alternatieven voor de wagen, zoals moderne en efficiënte treinverbindingen. Groen! vreest dat de superministerraad een even grote farce zal worden als vorige superministerraden zoals die van Gembloers en Raversijde. Daar beloofde de Paarse regering o.m. windmolens op de Noordzee, een razendsnelle ontwikkeling van het Brussels voorstadsnet GEN, biobrandstofffen in alle tankstations, milieuvriendelijke wagens voor alle ministers, kortingen voor schone wagens, enzovoort. We weten nu dat dit allemaal bedrog was?