Groen sluit voorakkoord met de kiezer voor een positief Leuven

12 Oktober 2012

Groen lanceert vandaag een inhoudelijk voorstel dat de basis zou kunnen vormen voor een nieuw beleidsakkoord voor Leuven. De partij schuift vijf pijlers naar voor waarrond een consensus zou kunnen groeien met de burger en alle partijen die willen kiezen voor een positief Leuven. Fatiha Dahmani (lijsttrekster): "Met Groen hebben we gekozen voor een inhoudelijke campagne. In tegenstelling tot sommige anderen wilden we niet de nadruk leggen op het gekissebis tussen de lijsttrekkers, maar hebben we geprobeerd nieuwe ideeën voor de toekomst van deze stad naar voor te schuiven. De inzet van deze campagne is voor ons dus niet 'wie-doet-het-met-wie', maar wel 'waar gaan we naartoe met deze stad?' We zijn ervan overtuigd dat ook de kiezers recht hebben op inhoudelijke duidelijkheid. Daarom zijn we in de programma's van de andere partijen op zoek gegaan naar gelijkgestemde ideeën." Jan Mertens (voorzitter): "Vandaag lanceren we een oproep naar de andere partijen om dit voorstel te ondersteunen. Het telt vijf pijlers waarover volgens ons een consensus zou moeten kunnen groeien, om zo te komen tot een positief Leuven. De vijf pijlers zijn: (1) klimaatneutraal Leuven, (2) betaalbaar wonen, (3) de armoede aanpakken, niet de armen, (4) een stad die mensen verbindt, (5) burgers als partners in beleid. Wij zijn klaar om op basis van die vijf elementen tot een inhoudelijk sterk akkoord te komen met die partijen die ook willen kiezen voor een positief Leuven. Dit is ons 'voorakkoord' met de kiezer."

 

Fatiha Dahmani (lijsttrekster) en Jan Mertens (voorzitter)

BIJLAGEN:
voor_een_positief_leuven.pdf