Groen reikt de hand naar het andere Leuven

21 Januari 2016

Tijdens een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie keek Groen vooruit naar het nieuwe jaar. Leuven verdient het de duurzame en rechtvaardige ecostad te worden die het in zich heeft. Het andere Leuven dat het antwoord is op de maatschappelijke verharding en de uitzichtloze politieke recepten is er al. En Groen wil de stem en partner zijn van dat andere Leuven. Voor haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie was Groen dit jaar neergestreken in het bijzonder stemmige kader van boekencafé Barbóék. De veggie en vegan hapjes waren uitzonderlijk lekker. De bubbels zorgden voor een feestelijke sfeer, en er was erg veel volk. De nieuwjaarsspeech (

zie hier voor de volledige speech) ging in op de maatschappelijke uitdagingen waar ook Leuven voor staat in 2016. 2015 was internationaal een jaar van terreuraanslagen én van een klimaatconferentie die hoop geeft voor de toekomst. Het was ook een jaar van soms pijnlijke verharding van de maatschappelijke verhoudingen. Leuven is als stad geen eiland in de wereld. Het zou niet goed zijn dat we ons als stad terugtrekken in een of andere vorm van zelfgenoegzaamheid, we moeten net laten zien dat in deze stad het hoopvolle alternatief kan groeien voor een toekomst die wel rechtvaardig en duurzaam is.

Jan Mertens (voorzitter): "Alle kiemen voor dat andere Leuven zijn al volop aanwezig in het ecosysteem dat deze stad is. Zoveel mensen willen het anders doen, maar worden veel te weinig aangesproken als partner voor die verandering. Veel burgers willen andere mobiliteitskeuzes maken, maar een duurzaam beleid ontbreekt nog te veel. Veel creatievelingen, ondernemers en andere doeners staan te popelen om van deze stad een dwarse in plaats van een brave stad te maken. Ze verdienen nieuwe concepten, zoals het winkelweb dat Groen voorstelde. Zoveel burgers willen participeren, maar het stadsbestuur betrekt hen nog te weinig."

De keuzes liggen nu op tafel, we kunnen en moeten eraan beginnen in 2016, niet wachten tot na 2018. Groen doet in die zin een oproep aan het stadsbestuur.

"Neem als voorbeeld het project voor een autoluwe stad, via een vernieuwd circulatieplan, dat in februari aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Wij zien heel wat goede punten in wat we nu weten van het voorstel. Maar we maken ons tegelijk veel zorgen. We hopen dat het stadsbestuur niet dezelfde fouten maakt als bij de invoering van de blauwe zone in Kessel-Lo. Een op zich heel goede maatregel werd gewoon top-down ingevoerd, waardoor potentiële bondgenoten soms tegenstanders werden. Wij vragen dus uitdrukkelijk aan het stadsbestuur om voor de invoering van het nieuwe circulatieplan fors te investeren in draagvlakopbouw en actief samen te werken met onder meer de handelaars. De ervaringen in Gent kunnen in dat verband nuttig zijn."

Sommigen praten al over de verkiezingen van 2018 alsof 2016 en 2017 er niet meer toe doen, en dat zou een grote fout zijn. Nu kunnen en moeten keuzes gemaakt worden, zodat Leuven de richting zal uitgaan van het positieve alternatief.

"Groen staat klaar voor het andere Leuven, en reikt de hand naar die burgers, die doeners, die groepen uit het middenveld en die partijen die met ons samen het hart en de stem willen zijn van een ongetwijfeld spannende, maar vooral hoopvolle tocht naar de duurzame en rechtvaardige ecostad die Leuven in zich heeft. En dat is dan meteen onze nieuwjaarswens voor 2016, 2017 én 2018."

De volgende afspraak is het derde open stadscongres op zaterdag 27 februari in M.

 

Jan Mertens, voorzitter

BIJLAGEN:
speech_nieuwjaarsreceptie_groen_leuven_2016.pdf